Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras den 24-25 november 2015, på Kistamässan.

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet. Forumet, med konferens och parallell mässutställning, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser.

Läs mer.


Datum: 2015-09-25 09:00 - 2015-02-04 16:30

Text: Uppdaterat: 2015-02-04

Bli medlem