Skadeplats 2014

Skadeplats 2014 är en plats för aktuella ämnen, starka upplevelser och inspirerande ny kunskap och ett bra tillfälle för kunskapsutbyte. 

Ledarnas Brandbefälsförening ger dig chansen till att deltaga på Skadeplats 2014 i Karlstad den 1-2 oktober kostnadsfritt.
Vi ger nu alla medlemmar i föreningen möjlighet att anmäla sitt intresse för deltagande kostnadsfritt.

Föreningen står för konferensavgift inkl middag och boende, dock ej förlorad arbetsförtjänst. Antal platser är begränsade till  5 st. Urvalet kommer att ske genom lottning av inkomna ansökningar. 

Anmälan ska ske innan den  20 augusti 2014.
Anmälan skall innehålla personliga kontaktuppgifter samt vilken organisation du är anställd i och befattning.

Ta chansen och se över din kalender och skicka din anmälan redan idag.

Vi inom styrelsen vet att ekonomin styr lokala verksamheten och vill på detta sätt stödja våra medlemmar till kunskapsutbyte.

Läs mera om Skadeplats 2014 

Text: Camilla Svanström Uppdaterat: 2014-06-02

Tid och plats

Betyg

Bli medlem