Skadeplats 2015

Ledarnas Brandbefälsförening ger dig chansen till att deltaga på Skadeplats 2015 i Karlstad den 23-24 september kostnadsfritt.

Vi gör det i år igen!
Vi ger nu alla medlemmar i föreningen Ledarnas Brandbefälsförening möjlighet att anmäla sitt intresse för deltagande kostnadsfritt.
Föreningen står för konferensavgift inkl middag och boende, dock ej förlorad arbetsförtjänst. Antal platser är begränsade till 6 stycken medlemmar.Urvalet kommer att ske genom lottning av inkomna ansökningar. 

Anmälan ska ske innan den  20 augusti 2015.
Skicka din anmälan redan idag.

Vi inom styrelsen vet att ekonomin styr lokala verksamheten och vill på detta sätt stödja våra medlemmar till kunskapsutbyte. Här har du möjlighet att träffa och nätverka med andra befäl från hela landet samt lyssna på bra och intressanta föreläsningar 

Läs mera om Skadeplats 2015

Text: test test Uppdaterat: 2015-05-21

Tid och plats

Betyg

Bli medlem