Välkommen till utbildningen vardagens ledarskap.

Målet med kursen är att ge konkreta och praktiska insikter och råd om hur du som chef kan bli än bättre på vardagens ledarskap.

Kursen är anpassad för dig som är medlem i Ledarnas Brandbefälsförening. Kursen är under två dagar med övernattning. Vi startar den 15 november klockan 10.00

Under dessa dagar varvas föreläsningar med övningar i grupp eller på egen hand.
Det ger dig som deltagare en möjlighet att praktisera och diskutera dina färdigheter och erfarenheter med andra kollegor.

Under dagarna kommer följande tas upp:

  • Det personliga ledarskapet
  • Att vara vara chef över sina kollegor
  • Att vara chef i en politiskt styrd miljö
  • Konsten att delegera och involvera medarbetare
  • Konsten att skapa motivation och ”Flow”
  • Hur skapa förändring? Förändringskompetent ledarskap

Kursen leds av Jörgen Kihlgren och Ann Charlotte Bretan som har lång erfarenhet av ledarskap och chefsfrågor.

Kursdagarna är kostnadsfria för dig som medlem.
Föreningen står för resa, kost och logi för medlemmar.

Har du en chefskollega som ännu inte är medlem? Ta med chefskollegan, maila namn befattning, telefonnummer och mailadress i anmälan. Maila till foreningar@ledarna.se
Föreningen står för utbildningskostnaden och kost för ickemedlemmar.

Välkommen
Markus Bodén
Ordförande i Ledarnas Brandbefälsförening

Text: camilla svanström Uppdaterat: 2016-04-15

Tid och plats

Betyg

Bli medlem