Kontaktuppgifter

Markus Bodén, ordförande
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
0708-717999
markus.boden@serf.se

Roger Steffen, sekreterare
Storstockholms brandförsvar
08 454 8371, 0761 293026
roger.steffen@ssbf.brand.se

Tommy Glasér, kassör
Räddningstjänsten Storgöteborg
031-335 26 00, 0705-47 20 48
tommy.glaser@rsgbg.se

Kenth Eriksson, ledamot
Storstockholms brandförsvar
072-2022606
kenth.eriksson@ssbf.brand.se

Jonas Sandberg, ledamot
Räddningstjänsten Syd
046-540 47 39
jonas.sandberg@rsyd.se

Ola Westman, ledamot
Storstockholms brandförsvar
072-202 26 09
ola.westman@ssbf.brand.se


Här hittar du arbetsplatser med våra medlemmar

Bli medlem