Om föreningen

Stipendium till Ledarna inom Räddningstjänsten

Som medlem i Ledarnas brandbefälsförening har du möjlighet att söka stipendium för kompetensutveckling. Både enskilda personer och grupper kan ansöka.

  • Stipendiet kan sökas för/i samband egen utbildning, studiebesök eller seminarium som är utvecklande för räddningsledarrollen eller ledarskapsförmågan.
  • Brandbefälsföreningens styrelse beslutar om inkomna ansökningar.
  • Endast medlemmar har rätt att söka medel ur stipendiet.
  • Avsatt summa för stipendiet är 10 000 kronor per år. Dessa medel kan beviljas för en person eller delas mellan flera sökande.
  • Ett krav är att en reseberättelse eller någon form av dokumentation, gärna med bilder, skrivs som senare kommer att publiceras här på hemsidan.
  • Ansökan ska innehålla ett syfte, en reseplan, en tanke om vad det kan främja – ledarskapet eller ökad kompetens. Den ska skickas till ordförande Markus Bodén.
Uppdaterat: 2017-04-28

Mera om

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarnas brandbefälsförening. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarnas brandbefälsförening (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarnas brandbefälsförening (pdf)

Bli medlem