2014-02-25

Stipendium till Ledarna inom Räddningstjänsten

Som medlem i till Ledarna inom Räddningstjänsten har du möjlighet att söka stipendium för kompetensutveckling. Enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar kan ansöka.

- Stipendiet kan sökas för/i samband egen utbildning, studiebesök eller seminarium som är utvecklande för räddningsledarrollen eller ledarskapsförmågan.

- Brandbefälsföreningens styrelse beslutar om inkomna ansökningar.

- Endast medlemmar har rätt att söka medel ur stipendiet.

- Avsatt summa för stipendiet är 10 000 kronor per år. Dessa medel kan beviljas för en person eller delas mellan flera sökande, alla ska  dock vara medlemmar.

-  Ett krav är att en reseberättelse eller någon form av dokumentation, gärna med bilder, skrivs som senare kommer att publiceras här på hemsidan.

- Ansökan ska innehålla ett syfte, en reseplan, en tanke om vad det kan främja - ledarskapet eller ökad kompetens. Den ska skickas till ordförande Markus Bodén: markus.boden@serf.se.

Uppdaterat: 2017-04-28

Mera om

Bli medlem