Historia

Historisk tillbakablick om när till Ledarna inom Räddningstjänsten bildades.

I slutet på nittiotalet valde ett antal brandbefäl att byta fackförbund, mycket på grund av att problem uppstod och att liten eller ingen förståelse fanns för frågor av arbetsledarrollenskaraktär, när det skulle hanteras fackligt. Det gällde både i klubbar och även centralt inom SKAF.

Först ut i landet var Göteborg där uppslutningen och övergången till Ledarna var nästan hundraprocentig, och Brandbefälsföreningens första träff inom Ledarna skedde i februari 1998. Totalt samlade träffen 26 brandbefäl från olika landsdelar. Vid träffen medverkade förbundssekreterare Leif Eriksson och ombudsman Britt-Marie Bergman. Leif var ordförande och Britt-Marie sekreterare på mötet.

Stadgar fastslogs och styrelse valdes.

”Enligt §1 är föreningen till för Ledarnas medlemmar inom räddningstjänsten, som har gått på räddningsverkets skolor och som i huvudsak har en ledande ställning”.

Föreningens uppgift är att:

Utveckla chefsrollen, medverka till kompetenshöjning, främja erfarenhetsutbyte genom nätverk och bevaka medlemmarnas intressen.”

Till första ordförande valdes Bengt Axgren från Göteborg med sina besök runt om i landet ibland tillsammans med någon ombudsman, bidrog han till att det efter cirka ett år fanns ungefär 300 medlemmar. Redan under 1998 års Brand, fanns föreningen med och deltog med en monter för att värva medlemmar.

En del medlemmar hade det inledningsvis ganska tungt på sina arbetsplatser med pajkastning och rent ”svartfots-agerande”. Många kände att det var jobbigt att behöva rättfärdiga sin rätt att välja fritt bland fackföreningarna som då stod till buds. Tidigt valde klubbarna och föreningen att inte gå i polemik med de som agerade med pajkastning och andra uppmaningar typ:

”Denna handling är en okamratlig, osolidarisk och egoistisk handling!”

Medlemsutvecklingen har idag stannat vid ungefär 520-530 medlemmar, vilket är ungefär en tredjedel av landets befäl.

Föreningens mål idag är att via Ledarnas kursutbud ge medlemmarna möjlighet att utvecklas genom utbildning och bli stärkta i sin befälsroll. Vi erbjuder ett årligt stipendium värt 10 000 kronor samt står för att ett antal medlemmar får delta på diverse branschinriktade evenemang gratis. Mycket av vår fokus läggs därför på medlemsnytta för den enskilde individen.

Fördelningen av medlemmar i styrelsen saknar tyvärr idag deltagare från norr om Stockholm, vilket är något vi försöker få till.

  • 2017 byter föreningen namn från Ledarnas Brandbefälsförening till Ledarna inom Räddningstjänsten.

 

Ledarna inom Räddningstjänsten genom
sekreterare Roger Steffen

 

Text: Markus Bodén Uppdaterat: 2017-04-28

Mera om

Bli medlem