2013-02-06

Thomas Peterssohn: "Papperstidningen ska optimeras, inte maximeras"

Som relativt nytillträdd vd har Thomas Peterssohn inlett en omfattande förändringsprocess inom lokaltidningskoncernen Mittmedia. Sex regionala bolag har blivit ett. Senare i år ska koncernen också börja ta betalt för sitt digitala innehåll.

Sju tryckerier som trycker 17 tidningstitlar och långa resor genom glesbygden varje natt för att tidningen ska landa i läsarens brevlåda. Att det är dyrt att producera och distribuera papperstidningar är extra tydligt för Mittmedia.

Koncernens vd Thomas Peterssohn vill optimera men inte maximera pappret.

– Vi måste göra papperstidningen tillräckligt bra och vårda de läsarna vi har där, men inte jaga nya sätt att göra den bättre än någonsin. Det är slöseri med tid. Det digitala ska sättas i första rummet och måste bli det redaktionella huvuduppdraget. Och då krävs en betalmodell, säger han.

I slutet av året räknar vd:n med att koncernen ska börja ta betalt för publikationerna på nätet.

– Papperstidningen kommer att krympa och bli obetydlig. Det är ingen tvekan om att framtiden är digital, säger han.

Thomas Peterssohn är Mittmedias vd sedan ett år och han har genomfört stora förändringar internt. Bland annat har flera tjänster rationaliserats bort.

I arbetet med att införa av en digital betalmodell blir hans största utmaning som chef att samla alla olika redaktionskulturer i ett gemensamt system.

Ett verktyg är den så kallade Framtidsverkstaden. Det är ett kompetensutvecklingsprogram för de anställda med syfte att bland annat skapa idéer, energi och drivkraft. 

Exakt hur Mittmedias framtida betalmodell kommer att se ut är inte färdigt än, men Thomas Peterssohn tror på att ett freemiumalternativ, där läsaren får betala för utvalda delar av journalistiken.

Premiummaterialet ska lägga ett ansvar på journalisterna.

– Det måste finnas ett redaktionellt tryck på att sälja.

Läs mer om Digitalt betalt 2013.

Text: Lisa Åberg Uppdaterat: 2013-02-12
Bli medlem