2012-10-04

Tio miljarder skäl för BBC:s journalister att samarbeta

Flytten har kostat tio miljarder och tagit tio år – hittills. Medieledarna har träffat projektledaren som ska samla jätten BBC:s avdelningar under ett tak i London.

Mellan Regents Park och Oxford Street i centrala London har BBC samlat ihop all sin nyhetsverksamhet – för första gången i public service-jättens historia.

White city, BBC:s berömda hemvist en bit västerut, är sålt. Snart ska det mesta vara borta härifrån. Liksom från flera andra lokaler runtom i mångmiljonstaden som BBC har hyrt.

New Broadcasting house är det som gäller. 6 000 människor har sina arbetsplatser här när allt är på plats, cirka två tredjedelar av alla BBC-anställda.

En miljard pund har flyttprojektet kostat. Finansieringen sker bland annat genom försäljningen av andra fastigheter och ett jättelikt obligationslån. Men vinsten att få alla under samma tak med samma teknologi – tv, radio och webb – är stor, hävdar de BBC-ansvariga: fem miljoner pund per år. Över 50 miljoner kronor.

Fast de nya centrala nyhetskvarteren är inte nya för BBC. Redan i början av 1930-talet sände BBC radio härifrån. Inte i alla hus som nu ingår, men ändå – det historiska förenas med det tekniskt och organisatoriskt senaste.

 Ombyggnaden är ett avancerat arkitektoniskt experiment där gamla och nya hus med olika våningsplan länkats samman. Men också studios, som radions i glas, ska spegla nytänkande.

Vår guide Andrew Griffee är projektledare för den jätteflytt som planerats sedan 2003 och ännu inte är klar. Han framhåller att strategin med plattformsöverskridande integrering även ska speglas i arkitekturen.

Eller i klarspråk: tv, radio och webb slås ihop till samma lådor, indelade efter ämnen som nyheter, kultur och vetenskap. Det är den kreativa processen som ska gynnas av den nya byggnaden och organisationen, enligt ekvationen: funktionella lokaler + organisation efter innehåll + gemensam teknologi = bättre och billigare innehåll.

Flexibelt och lättjobbat, med andra ord. Till exempel finns ett stort antal ljussatta spelplatser för tv runtom i huset. Bara sätta in en kabel i väggen och börja sända.

Vad har då hänt med övriga BBC-anställda då som inte finns här? Jo det politiska trycket på att inte vara så Londonfixerat (eller som den officiella förklaringen lyder: BBC vet att en stor del av licensintäkterna kommer från hushåll utanför huvudstaden) har tvingat bolaget att flytta ut en stor av icke nyhetsverksamhet till främst Manchesters utkanter. Där ligger numera såväl BBC frukost-tv, barnprogram som BBC Sport, den gigantiska avdelningen som bland annat var host broadcaster för de olympiska sommarspelen.

Sporten flyttade alltså från London till Manchester precis före det största arrangemanget någonsin. Visste inte den ena handen vad den andra gjorde?

Allt gick bra, hävdar BBC. Vad det kostade är inte officiellt.

Och oavsett det är New Broadcasting House ett imponerande bygge.

Andrew Griffee från BBC visade Medieledarna runt i BBC:s nya Londonkontor.

Text: Martin Kreuger Uppdaterat: 2013-09-16
Bli medlem