2012-10-11

"Medieföretagen måste våga experimentera"

Medieföretagen måste våga experimentera med sina affärsmodeller för att hitta de nya sätten att ta betalt och få ekonomin att gå ihop. Uppmaningen kommer från George Brock, professor i journalistik vid City University i London.

Studenter som kommer till City University gör det för att bli anställningsbara, konstaterar professor Brock när vi möter honom. Brittiska tidningar har länge dragits med problem. Peaken var  redan 1947. Problemen är desamma som i Sverige och reklamintäkterna minskar men inte utgifterna. Det har gjorts många försök att få läsarna att betala för innehåll på nätet men ingen har i tillräckligt hög utsträckning lyckats. The Guardian gör just inga pengar på webben och frågan är när pengarna tar slut.  Nya aktörer kan komma att köpa tidningarna. Kanske köper Google en dag New York Times. En fullt möjlig utveckling, menar George Brock. Google är ett företag som förstår marknadens möjligheter.
Få, om just några, dagstidningar är lönsamma. Frågan är vem som först kommer att våga att gå över helt till en digital version.
- Om jag vore chef för Financial Times skulle jag definitivt vara intresserad av att gå över till enbart digitalt åtminstone i veckorna och kanske behålla printen på helgerna, hävdar professor Brock. Läsarna finns redan digitalt och vill vara där. Då ska media också vara där.
Förändringarna inom media har pågått länge men det har tagit tid innan vi vaknat ordentligt, tycker George Brock. Han var managing editor på The Times 1997 och redan då tappade tidningen i upplaga.
George Brock har särskilt ett gott råd han ger sina studenter. Det lyder: "Börja jobba på ett företag som vågar experimentera". Intervjua arbetsgivaren som är villig att anställa dig och fråga om företaget vågar experimentera, råder Brook. Om inte, tacka nej till jobbet. Google är bra på att experimentera, de kom till så. New York Times experimenterar däremot inte.

Text: Helena Sträng Uppdaterat: 2012-10-11
Bli medlem