Bli en ännu bättre chef med Medieledarnas stipendium

Hur lyckades cheferna på en mindre ort slå samman sina två lokaltidningar? Hur arbetar en ansvarig utgivare i en diktaturstat? Hur medlar du i konflikter mellan medarbetare på din egen redaktion?

Skälen för en mediechef att göra en studieresa eller gå en kurs kan vara oändliga. För att underlätta lärandet och nyfikenheten utlyser Medieledarna därför tre stipendier på 15 000 kronor vardera.

Stipendiet kan sökas av dig som är chef på någon nivå inom mediebranschen och medlem i Medieledarna. Det delas ut för att du ska kunna utveckla dina ledarkunskaper genom kurs eller studiebesök/resa inom Sverige eller utomlands.

I ansökan till stipendiet ska ingå en motivering till varför just du ska få stipendiet, vad det ska användas till och vad du vill uppnå med din resa/utbildning. Medieledarnas styrelse utser stipendiaterna.

Utvalda stipendiater förväntas skriva en kort skriftlig rapport efter kursen/resan. Rapporten behöver inte vara skriven som reportage eller nyhetstext, men den ska kunna publiceras på Medieledarnas hemsida som en dokumentation som förmedlar kunskap och insikt inom ledarskapsområdet till andra intresserade medlemmar. Ansök via formuläret längst ner på den här sidan.

* = obligatoriskt fält

När stipendieansökan har skickats hamnar du på en sida där det står att den är skickad.

 

God chans att slippa skatt på ditt stipendium

Här är skatteverkets regler kring stipendier. Ett stipendium är skattefritt om

  • mottagaren får det för sin utbildning.

Ett stipendium är också skattefritt om

  • mottagaren får det för annat ändamål än sin utbildning och
  • det inte betalas ut periodiskt, det vill säga under mer än två år, och
  • det inte är ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning.

Ett stipendium är i princip alltid skattepliktigt om

  • det betalas ut av arbetsgivaren eller
  • förutsätter någon form av motprestation.

Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som betalas ut direkt eller indirekt av Europeiska gemenskaperna är skattepliktiga.
 
Fackliga stipendier (stipendier för att delta i fackliga kurser) är skattepliktiga om mottagaren har ett fackligt förtroendeuppdrag och kursen är inriktad på den fackliga verksamheten. Om kursen har mer allmänbildande karaktär är stipendiet skattefritt. Om mottagaren bara är medlem i en facklig organisation anses stipendiet vara skattefritt även om kursen gäller den fackliga verksamheten.
 
Du kan läsa mer om stipendier i Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst, del 1, avsnitt 17.2.40 (Marie Curie-stipendier) och 17.2.41 (utbildningsstipendier och andra stipendier m.m.)

Text: Martin Kreuger Uppdaterat: 2012-12-20
Stipendieansökan * = obligatoriskt fält
Stipendieansökan - Medieledarna

Bli medlem