2013-11-13

”Att skära digital trafik ger oss nya intäkter”

Upsala Nya Tidning tar inte betalt av sina läsare på webben – och kommer inte att göra det heller. För tidningens publisher Hanna Stjärne handlar jakten på intäkter om att lyckas fånga in alla ortens läsare med hjälp av alla tänkbara kanaler.

En 122 år gammal tryckt prenumererad dagstidning, sju olika lokala gratistidningar, ett stort digitalt utbud på UNT.se, en mobilsajt, en egen tv-kanal och specialriktade digitala annonser. När Upsala Nya Tidning räknar samman trafiken i alla sina olika kanaler når de så gott som alla invånare i Uppland varje vecka.

Faktum är att 40 procent av företagets reklamintäkter kommer från annat än morgontidningen.

– Vi känner vår publik, vår plats och träffar våra annonsörer direkt. Vi jobbar tillsammans med dem i workshopform för att de ska nå ut med sina budskap, berättar Hanna Stjärne.

Uppsala är en ung stad där det digitala användandet ligger långt fram. Staden har flest mobilabonnemang och flest utlånade e-böcker per invånare. Den stora dagliga tågpendlingen driver på mobilanvändandet.

Detta är ett skäl till att Aftonbladet just nu gör försök med att, som det heter, skära sin trafik i just Uppsala. Alltså att kunna spåra de Aftonbladetläsare som loggar in på orten och erbjuda lokal trafik till sina annonsörer.

– Att kunna skilja ut trafik och sälja mer riktade annonser kommer bli viktigt för oss i framtiden. Frisören i Tierp vill bara synas i Tierp med omnejd. Det ger oss fler intäktsmöjligheter, men det kräver också mycket ny teknik för att vi ska kunna skära ut trafiken ännu bättre, säger Hanna Stjärne.

Att Uppsala är något av en digital testmarknad har gjort att den digitala konkurrensen är för tuff för att UNT ska vilja sätta upp en betalvägg på sin sajt. Man rustar sig redan för en framtid med nationell eller till och med global konkurrens på sin lokala annonsmarknad.

Även redaktionellt uppstår nya konkurrenter, till exempel superlokala entreprenörsdrivna sajter.

Att morgontidningen på papper skulle vara utrotningshotad är ingenting som Hanna Stjärne går med på.

– Det är en onyanserad fråga. Jag tror att tidningen finns kvar länge. Frågan är snarare vilka tidning av våra sju tidningar som kommer att förändras. Men det som har förändrats mest under de senaste åren är sajterna, säger hon.

Text: Martin Kreuger Uppdaterat: 2013-12-17
Bli medlem