Show me the money!

Var ska tidningsföretagen få sina intäkter från i framtiden? Med sjunkande upplagor, sjunkande annonsintäkter och låg betalningsvilja i digitala kanaler är hela branschen satt under unikt hård press.

Möt Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen, Sara Öhrvall, utvecklingsexpert på Bonnier AB, Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet och Hanna Stjärne, publisher på Upsala Nya Tidning som delar med sig av sina idéer och slutsatser under Medieledarnas seminarium med titeln ”Show me the money!”.

Men eftersom du själv är medieledare har även du goda idéer. Därför är en del av eftermiddagen avsatt till en workshop där vi tänker gemensamt kring intäkter och affärsmodeller.

Seminariet är gratis för dig som är medlem i Medieledarna, men antalet platser är begränsade.

Hjärtligt välkommen!

Andreas Miller,
Ordförande i Medieledarna

Martin Kreuger,
Seminarieledare

Har du frågor angående innehållet ring Martin Kreuger, 070-357 57 52.

Text: Camilla Svanström Uppdaterat: 2013-09-26
Betyg
Bli medlem