2012-05-29

Vi kan medier – vi kan chefskap

Mediebranschen är en bransch i ständig förändring. Ofta innebär det att mediechefer arbetar under tuffa omständigheter utan något direkt stöd från arbetsgivare- eller intresseorganisation. Medieledarnas uppgift är att tillsammans med Ledarna ge chefer runt om i Sverige det stöd som tidigare har saknats.

Medieledarna är en intresseorganisation för chefer inom media, exempelvis etermedia: radio, tv, webb samt tidningar: fack-, dags-, kvälls-, medlems-, personal-, förenings- och kundtidningar.

Vi erbjuder tillsammans med Ledarna en unik kombination av branschförankring och ledarskapsstöd. Medieledarna tar hänsyn till redaktionella arbetsformer, juridiska frågor och arbetar med kunskapsöverföring. Medieledarna bildades 1 april 2006.

Vad får du?

Medieledarna ska

 • ansvara för att Ledarna ger rätt service till medlemmar i mediebranschen
 • erbjuda ökad trygghet till medlemmar via Ledarnas inkomstförsäkring
 • tillgodose medlemmarnas behov av personlig konkurrenskraft för framgång i rollen som mediechef
 • medverka till kompetensutveckling
 • certifiera mediechefer med identitetskort/presskort
 • främja erfarenhetsutbyte mellan mediechefer
 • skapa mötesplatser som ger medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Medieledarna kan också tillsammans med Ledarna erbjuda presskort till de medlemmar som uppfyller kriterierna för detta. Läs mer om presskortet här.

Vad kostar det?

Kostnaden för medlemskap i Medieledarna är 322 kronor i månaden. I avgiften ingår:

 • Förbundsavgiften till Ledarna – 207 kr/mån
 • Branschföreningen Medieledarna – 40 kr/mån
 • Inkomstförsäkring bas – 75 kr/mån

Medlemskap i Ledarnas a-kassa ingår inte i månadsavgiften.

I medlemsavgiften till Ledarna ingår en inkomstförsäkring som ger dig ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös. Läs mer på www.bliwa.se/ledarna

Ledarnas a-kassa är fristående från förbundet. Läs om villkor och förmåner här

Vilka är vi?

Medieledarnas högsta beslutande organ är Föreningsrådet och ska bland annat:

 • besluta om medlemsavgift och ange ramar för ekonomin
 • granska verksamhetsberättelse och ta ställning ansvarsfrihet för styrelsen
 • ta ställning till förslag från styrelse och medlemmar
 • välja styrelse, valberedning och ombud till Ledarnas kongress/representantskap.

Styrelsen består av:

 • Andreas Miller, ordförande. Kanalchef Sverige Radio Stockholm.
 • Ingalill Forslund, kassör. Chefredaktör Utemagasinet.
 • Johan Lindén. Senior Advisor SVT.
 • Susanna Skarrie. VD, chefredaktör och ansvarig utgivare Hem&Hyra.
 • Helena Sträng. Kanalchef Sveriges Radio Örebro.
 • Björn Hygstedt. Informationschef Svenska Dagbladet.
 • Felicia Ferreira. VD och chefredaktör Dagen.

Föreningsrådet har möte två gånger om året och är Medieledarnas högsta beslutsfattande organ. Föreningsrådet utser styrelsen som möts ungefär en gång i månaden eller vid behov.

Har du frågor om Medieledarna eller idéer om hur föreningen kan bli ännu bättre: tveka inte utan hör av dig till Andreas Miller, ordförande, e-post: andreas.miller@sr.se

Uppdaterat: 2017-01-29

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Medieledarna. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Medieledarna (pdf)

Reseräkning traktamente Medieledarna (pdf)

Bli medlem