Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, är branschföreningen för chefer och andra i ledande ställning inom skogsbruket och närliggande verksamhetsområden.

SSF bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Föreningen anslöt sig till Ledarna 1942 och har cirka 1 300 medlemmar.

På vår externa webbplats får du möjlighet att diskutera aktuella frågor. Du får tillgång till andras erfarenheter och uppslag till bra lösningar.

Läs mer på Skogstjänstemannaföreningens webbplats.

Uppdaterat: 2017-04-26

Bli medlem