2014-02-28

Kort från HRF februari

På styrelsens möte i Stockholm 17-18 februari diskuterades bland annat den framtida yrkesrollen och lönekartläggning.

Bemanningsöversynen inom Växa Sverige för HRF/Ledarna är slutförd. Resultatet blev bättre än väntat men det är ändå tråkigt att några måste lämna sin anställning. Vi har fått mycket bra hjälp av vår ombudsman i Ledarna, Dan Persson från Uppsala.

Den stora diskussionen på mötet var HRF:s föreningstillhörighet. Ledarnas a-kassa tar numera inte emot nya medlemmar från HRF och vi måste hänvisa nya medlemmar till andra a-kassor. Det känns inte bra! Ledarna kommer under sin kongress i maj besluta om förändringar för värvning av nya medlemmar. Det kommer att påverka vårt beslut att byta fackförening. Men vi måste också hitta vägar för att värva nya medlemmar.

Hur ser vår framtida yrkesroll ut? Styrelsen diskuterade vår yrkesutveckling. Att vi inom företagen Växa Sverige, Rådgivarna i Väst och Skåne Semin kräver ett kunskapslyft för vår kår. Men också att varje medlem satsar på sin egen utveckling för att vara anställningsbar även utanför husdjursföreningarna. Att våra medlemmar tar för sig och är aktiva inom sina specialområden.

Årsmöte inom avdelningarna närmar sig. Vi hoppas att många medlemmar möter upp och att diskussionen blir livlig om dessa viktiga framtidsfrågor.

Växa Sverige och de fackliga parterna kommer under mars och april att genomföra en lönekartläggning. De kommer bland annat att titta på befattningsbeskrivningar och lön kopplat till respektive arbetsuppgift. Sedan görs en sammanställning för att se om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Lönesamtalen kommer troligen inte igång förrän lönekartläggningen är klar. Det vill säga efter den 4:e april.

Uppdaterat: 2014-03-28

Bli medlem