2014-01-28

Kort från HRF januari

På vårt styrelsemöte i januari gick vi bland annat igenom ekonomin och diskuterade föreningens framtid.

Hans Ekström, kassör, redovisade vår ekonomi. Då allt från höstens stämma till den europeiska träffen i Holland är betalt ser vår ekonomi mycket bra ut. Det känns bra inför framtida utmaningar. HRF har idag 188 aktiva medlemmar och 40 passiva medlemmar.
 
HRFs framtid diskuterades livligt. Vad har vi för alternativ till Ledarna? Hur ser utvecklingen ut för HRF inom 1-3 år? Strukturutvecklingen inom lantbruket går snabbt. Hur kan vi påverka vår framtida yrkesroll och få ett hållbart arbetsliv? Hur kan vi öka intresset för de fackliga frågorna lokalt? På styrelsemötet i februari ska dessa frågor diskuteras. En enkät till våra medlemmar är på gång där vi vill ha svar på dessa frågor. Vi vill att enkäten är sammanställd till avdelningarnas årsmöten i mars-april.

Sista numret att av Sprutan kom ut i december, efter 51 år är det dags att byta form. Hur får vi fler medlemmar att besöka Ledarnas/HRF:s hemsida? På våra årsmöten under våren har vi möjlighet att informera om de nya informationskanalerna som finns. Upplägget av informationen till våra medlemmar blir också en fråga i enkäten.

Nästa styrelsemöte blir den 17-18 februari på Ledarnas kansli i Stockholm.

Många hälsningar från styrelsen,
gm. Bertil Månsson

Uppdaterat: 2014-01-28

Bli medlem