2014-04-03

Kort från HRF mars

På senaste mötet den 19 mars tog styrelsen beslut om resebidrag, gick igenom verksamhetsberättelsen och pratade kompetensutveckling.

Kassör Hans Ekström redovisade bokslutet för 2013, där siffrorna ser positiva ut trots att det var ett stämmoår. HRF:s revisorer Margareta Isaksson och Eva-Lotta Johansson går igenom våra räkenskaper sista veckan i mars. Hans redovisade medlemssiffrorna för mars som är 186 aktiva och 38 passiva.

Medlemmar kan ansöka hos styrelsen om resebidrag från Keps-fond. Våra krav är att resan är inriktad på branschen tex. gårdsbesök eller lantbruksutställning och att den sökande skriver en reseskildring som kan publiceras på HRF/Ledarnas webbsida.

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen för 2013 och godkände den. Verksamhetsplanen för 2014 gicks igenom och godkändes. Där de viktigaste punkterna för året blir facktillhörighet, yrkesutveckling, ledaravtalet och medlemsrekrytering, Ledarnas stämma och Ledarnas a-kassas stämma.

Styrelsen har genom Krister Gustafsson skickat en skrivelse till ledningsgruppen i Växa Sverige och Skåne Semin om husdjursteknikernas kompetensutveckling. Vi behöver något av ett kunskapslyft för att vi som kår ska möta framtiden på rätt sätt. Förslag om utveckling av hästsemin kommer också att läggas fram till husdjursföreningarnas styrelser.

Ledarnas lokala avtal har sagts upp av Växa Sverige och vi förhandlar om ett nytt avtal, men det är inte klart än.

Styrelsen gick igenom och diskuterade motionerna till Ledarnas kongress.

Nästa styrelsemöte – telefonmöte den 3 juni och styrelsemöte i Stockholm den 17 juni.

 

Många hälsningar från styrelsen.
gm. Bertil Månsson

Uppdaterat: 2014-04-03

Bli medlem