2013-12-20

Kort från HRF november

Från HRFs styrelsemöte i Stockholm den 13 november.

Budget för 2014 gicks igenom och fastslogs. Det svåra är att hamna rätt på antalet medlemmar, det påverkar vår ekonomi mycket. Den ekonomiska sammanställningen från stämman är inte klar.

Vår avtalsansvarige på Ledarna Annika Hage-Nederström informerade om träffen med Unionens representant. Vi fick mycket material som ska läsas igenom till nästa träff. Men vad vill vi som förening? Både fackliga och branschmässiga frågor. Hur ser arbetsgivaren på teknikernas roll och framtid? Hur kan vår roll utvecklas mer?

Årets löner är klara. Växa Sverige höjer lönerna med, 2 %. På Skåne Semin blev ökningen, 1,9 %.

Sista Sprutan kommer ut i månadsskiftet november-december och en epok går i graven. Men vi använder nya vägar som inte kostar så mycket.

Ledarna har sin kongress i maj 2014 och HRF ska nominera till styrelseposter i Ledarna. Måste göras innan nyår. Diskuterade företagets bemanningsöversyn, förhandlingarna är inte klara än.

Nästa styrelsemöte den 11 december.

Uppdaterat: 2013-12-20

Bli medlem