2014-08-21

Kort från HRF

Styrelsen har idag den 21 augusti haft styrelsemöte och gått igenom den enkät vi skickade ut till er medlemmar i juni. Vi kan konstatera att ni är nöjda med vårt arbete.

Bifogat via denna länk ser ni enkätresultatet.

På stämman i september 2013 fick styrelsen i uppdrag att utreda var våra intressen bevakas och tas till vara på bästa sätt. Vi har nu konstaterat att HRFs intressen tas tillvara på bästa sätt hos Unionen. Styrelsen har tagit in medlemmars synpunkter under utredningsperioden.

Därför kommer styrelsen att kalla till extrastämma och därpå ordinarie stämma i enlighet med stadgarna. Stämmoombud kommer inom kort att få en kallelse.Ytterligare information om vad beslutet innebär för dig som enskild medlem kommer styrelsen att presentera under hösten.

 

HRF styrelse

Text: Uppdaterat: 2014-08-21

Bli medlem