Debatt om sjöfarten i DN

I dag publicerar DN Debatt ett inlägg undertecknat Sjöbefälsföreningens vd Christer Themnér och tre andra företrädare för den svenska sjöfartsnäringen.

Debattartikeln uppmanar regeringen att se till att sjöfarten inte endast styrs av utländska intressen. Branschen är redo att göra sitt för svensk sjöfart med hjälp av kollektivavtalet och vill att regeringen ska granska skatter, avgifter och lagar.

Läs hela debattinlägget här.


Datum: 2013-01-03 09:00 - 2013-01-04 09:00

Plats: DN Debatt

Text: Benkt Lundgren Uppdaterat: 2013-01-03
Bli medlem