2013-11-19

Brev från ordföranden november

Onsdagen den 23 oktober samlades cirka 25 medlemmar från hela Sverige på Vikinglinjens terminal i Stockholm. Sedan åkte vi iväg för att ha stämma.

Vid stämman genomfördes val och övriga punkter som är stadgade.  Vid val av styrelse utsågs undertecknad till ordförande och Tommy Glasér från Göteborg omvaldes som kassör. Övriga ledamöter som valdes in var Roger Steffen, Kenth Eriksson samt Ola Westman från Storstockholm. Från Räddningstjänst Syd valdes Jonas Sandberg in.

I samband med stämman avtackades även avgående ordförande Anders Kimfors samt ledamoten Rickard Persson. Båda har varit med i styrelsen sedan början av 2000-talet. Vi tackar båda för ett mycket bra arbete i styrelsen.

Efter stämman var det dags för mat och trevligt umgänge med mycket snack om arbetet. Det fanns även en och annan som tog en svängom på dansgolvet.

På torsdagen började vi dagen med ett grupparbete där deltagarna fick i uppdrag att diskutera vilka frågor de vill att vi i styrelsen ska jobba med under de kommande fyra åren.

Efter att alla grupper presenterat sina slutsatser kunde vi se att de flesta grupper hade flera gemensamma punkter bland, annat frågor om vår arbetsmiljö.

Hälsofrågor var en viktigt fråga och bland diskuterades om de stora cancerrisker som vi utsätts för i vårt arbete. Även stress och den psykosociala arbetsmiljön togs upp som frågor där medlemmarna vill att vi skall jobba med genom påverkan för att få MSB, Sverige kommun och Landsting samt våra chefer att ta frågorna på allvar.

Andra frågor som togs upp och vi i styrelsen kommer att titta vidare på var:

  • Brist på ledarskapsutbildning på MSB:s utbildningar för befäl. Särskilt i räddningsledare A då man tar steget upp som arbetsledare.
  • Arbetsmiljöansvar som arbetsledare inom räddningstjänsten. Kan Ledarna skräddarsy en sådan utbildning där man tar upp de svårigheter på grund av många olika AFS som vi måste hantera under stressade situationer vid larm.
  •  Skapa tvärfackliga samarbeten mellan oss och andra som jobbar i liknande arbetsmiljö.

Många diskussioner och bra åsikter som vi från styrelsen får ta med oss i vårt fortsatta arbete.

Vem är då ”undertecknad” som fått förtroendet att vara ordförande för Ledarnas Brandbefälsförening under de kommande fyra åren.

Jag är 53 år gammal och kommer från en ort som heter Haratången och ligger 3 mil söder om Borås. I dag bor jag i Borås där jag började min bana 1981 då det anställdes ett stort antal brandmän på grund av arbetstiden kortades ner från 48 till 42 timmar per vecka. När jag och mina kollegor som anställdes tittar tillbaka på våra år som brandmän så kan vi konstatera att det skett en otrolig utveckling inom vårt yrke. Jag är sambo och delar ett stort intresse för träning i olika former med min sambo och många vänner. Det brukar bli löpning, gym samt en hel del promenader ute i skog och mark.

Mitt mål med ordförandeskapet inom Ledarnas Brandbefälsförening är att vi skall jobba med befälsfrågorna samt bli en respektrad aktör i samarbete med MSB, Sveriges kommuner och landsting och övriga aktörer inom vårt yrkesområde, så vi kan påverka vår arbetsmiljö till det bättre.

Markus Bodén
Ordförande

Uppdaterat: 2013-11-19

Bli medlem