Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetsmiljö

En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är också en attraktiv arbetsplats. Allting på arbetsplatsen är arbetsmiljö! Tänk efter en stund – kan du komma på någonting som inte är arbetsmiljö?

Det finns minst tre goda skäl att satsa på arbetsmiljön – humanistiska, ekonomiska och juridiska. Det humanistiska perspektivet utgår från omtanke om medarbetarna. Det är inte etiskt försvarbart att ha en ohälsosam arbetsmiljö som leder till ohälsa och sjukdom. Det blir ekonomiskt märkbart då medarbetare är sjuka. Medarbetare som trivs och mår bra bidrar också till verksamheten.

Slutligen finns det regler och lagstiftning som ställer krav på arbetsgivaren att aktivt arbeta med arbetsmiljön för att förebygga sjukdom och ohälsa.

Fysisk arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett vitt område och omfattar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljö är ofta mer synlig och lättare att förstå sig på. Viktiga fysiska faktorer kan till exempel vara ljus, buller, arbetsställning, skyddsanordningar för maskiner, närvaro av kemikalier med mera.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön är inte alltid synliga. Medarbetares välbefinnande påverkas bland annat av arbetsbelastning, förmågan att hantera sina uppgifter, förståelsen för sitt uppdrag, påfrestande kund- eller patientrelationer, arbetets innehåll och inte minst ledarskapet. Läs mer i chefsguiden Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete med både god fysisk och organisatorisk och social miljö skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ett arbetsliv där människor med olika bakgrund, förmågor och kompetenser tas till vara och känner lust och tillfredsställelse med sitt arbete.

Boktips


Mera arbetsglädje

Författaren har tidigare givit ut boken Arbetsglädje. Det här är en ny bok på samma tema men med ännu mer kunskap, tips och verktyg för att skapa större arbetslust. Här får du ta del av vad som får oss att trivas på jobbet, vad du som chef kan göra och inte minst goda råd till högsta ledningen och medarbetare.

Författare: Bosse Angelöw
Förlag: Natur & Kultur Akademisk

 

 


Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer är ett praktiskt hjälpmedel som ger struktur för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Boken vänder sig till chefer och ger svar, vägledning och metodik för att arbeta med chefsfrågor inom arbetsmiljöområdet.

Författare: Helene Thornblad
Förlag: Prevent

 


Boktips: Ett hållbart arbetsliv
Ett hållbart arbetsliv – Om organisation och ledarskap

Denna forskningsöversikt handlar om samspelet mellan organisation, ledning och hälsa i arbetslivet. Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisation.

Författare: Anders Nilsson
Förlag: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2017-04-18

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem