Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Välbefinnande på jobbet

Sådant du upplever lustfyllt och stimulerande gör du i regel väldigt bra. Det du får uppskattning för och känner att du kan ger dig sannolikt stor tillfredsställelse. I arbetslivet är det viktigt att rätt person finns på rätt plats så långt det är möjligt.

De flesta mår ju faktiskt bra på jobbet. Vad är det som gör att vi känner trivsel och välbefinnande? Enligt Antonovsky (professor i medicinsk sociologi) behöver vi en känsla av sammanhang. Det får vi genom en upplevelse av att arbetet är hanterbart, begripligt och meningsfullt.

Hög respektive låg känsla av sammanhang är hos individen avgörande för hennes hälsa och känsla av välbefinnande.

En känsla av sammanhang

(KASAM - Känsla Av SAMmanhang):

Illustration: KASAMBegriplighet (jag vet) beskriver min förmåga att kunna sätta in det som händer i ett sammanhang. Det är viktigt att information från omvärlden upplevs som gripbar, sammanhängande och strukturerad. På arbetet innebär det att jag förstår vilka krav som ställs på mig och hur jag ska bemöta dessa.

Genom att skapa en tydlig och förutsägbar organisation med klart dokumenterade mål och riktlinjer skapas trygghet hos medarbetarna som motverkar stress. Det kräver tydlig och relevant information om vad som sker på en övergripande nivå i organisationen.

Genom förståelse för vad arbetet går ut på och hur det bör utföras, utvecklar individen sin kompetens – de kunskaper och färdigheter som hon använder i sitt arbete.Som chef kan du bidra till begriplighet för medarbetarna genom att ge dem återkoppling på arbetsinsatser, tydliggöra förväntningar, mål och vilka ramar som gäller till exempel avseende ekonomi, tid och resurser.

Hanterbarhet (jag kan) handlar om min förmåga att hantera min tillvaro, att kunna påverka min situation just nu. En förutsättning för hanterbarhet är att jag upplever mig ha tillgång till tillräckliga resurser och att jag kan använda dem på ett effektivt sätt.

Som chef kan du öka upplevelsen av hanterbarhet genom att lyfta fram medarbetarnas resurser och förmågor. Detta stärker deras självkänsla, motivation och arbetsglädje. Det är också viktigt att se till att arbetsbelastningen är rimlig.

Meningsfullhet (jag vill) är den starkaste motivationsfaktorn. Jag vet vart jag är på väg och jag tycker att det är meningsfullt att engagera mig. Om jag upplever meningsfullhet har jag lättare att hantera utmaningar och motgångar.

För att skapa meningsfullhet måste du som chef, tillsammans med dina medarbetare, tydliggöra syftet med den enskildes arbetsuppgifter och koppla dem till organisationens övergripande mål. På så sätt ger du förutsättningar för att medarbetaren ska se sin roll i helheten, en känsla av att bidra med något till organisationen.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-06-07

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem