Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Hantera missbruk

Missbruk och arbete hör inte ihop. Alla former av missbruk skadar individen och individens familj. För företag och organisationer är det kostsamt framför allt i form av minskad arbetseffektivitet, men även i form av onödig frånvaro, rehabiliteringskostnader och eventuella arbetsrättsliga tvister.

Som chef har du en viktig roll både i att förebygga drogmissbruk bland anställda och att ta tag i problem som uppstår vid drogmissbruk. Missbruk av alkohol är vanligast, men det är inte heller ovanligt med narkotika- och läkemedelsmissbruk och spelberoende.

På senare år har alkoholkonsumtionen ökat i Sverige på ett oroväckande sätt.

I många verksamheter är droger en allvarlig säkerhetsrisk. Att alla anställda med direkta kontakter med kunder är nyktra är en avgörande imagefråga för arbetsgivaren.

Om någon medarbetare missbrukar kan det också bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-11-09

Jag vill veta mer om medlemskapet

Nu finns hjälp för att hantera spelberoende på arbetsplatsen

Har du som chef misstankar att någon av dina anställda har spelproblem eller är spelberoende? Eller ligger du själv i riskzonen? Nu har Alna Sverige tagit fram verktyg och checklistor för att kunna hantera situationen i tid.
Läs mer hos Alna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem