Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefens roll i drogfrågor

Det är ditt ansvar att förebygga drogmissbruk och att verka för låg konsumtion av alkohol.

Som chef har du alltid möjligheter att vara en positiv kraft i drogfrågor om du

  • är ett föredöme
  • ser till att företaget har en levande drogpolicy
  • ser det förebyggande arbetet som en del i företagets friskvårdspolicy
  • sprider kunskaper om risker med missbruk
  • är återhållsam med att arrangera träffar med alkohol
  • agerar vid misstanke om missbruk.

Att vara föredöme

Medarbetarnas handlande styrs mer av dina gärningar än ord. Hur firar ni på jobbet? Enkelt uttryckt är det bättre att satsa på tårta än öl. Visst kan man servera vin vid festligare tillfällen, men det ska vara undantagsvis och alltid med alkoholfritt alternativ. Att ge alkoholhaltiga drycker som belöning eller julgåva är direkt olämpligt. Kom ihåg att det på de flesta arbetsplatser finns personer med alkoholproblem. Du bör även respektera att det finns människor som valt en helnykter livsstil. Truga aldrig den som tackar nej!

Sprid kunskap

Som chef har du ansvar för produktivitet och säkerhet. Det innebär också att du har anledning att sprida kunskap om riskerna med drogmissbruk och påminna om att arbete och droger aldrig hör ihop.

En del i företagets friskvårdspolicy

En betydande del av sjukskrivningar beror på hög alkoholkonsumtion och missbruk. Att minska alkoholkonsumtionen är därför nog så viktig friskvård, som att satsa på olika motionsfrämjande åtgärder.

Ha kul och festa

Självklart ska man få ha kul och festa då och då. Alkoholhaltiga drycker är en del av våra umgängesformer, samtidigt som det på de flesta arbetsplatser finns medarbetare med alkoholproblem. Det innebär en balansgång vid personalfester. Som chef bör du medverka till att alkohol inte får dominera. Erbjud alltid alkoholfria alternativ.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-01-15

Jag vill veta mer om medlemskapet

Nu finns hjälp för att hantera spelberoende på arbetsplatsen

Har du som chef misstankar att någon av dina anställda har spelproblem eller är spelberoende? Eller ligger du själv i riskzonen? Nu har Alna Sverige tagit fram verktyg och checklistor för att kunna hantera situationen i tid.
Läs mer hos Alna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem