Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Kostnader för ohälsa

En dålig arbetsmiljö leder förr eller senare till ökad ohälsa på arbetsplatsen. Den kan också vara en bidragande orsak till en oönskat hög personalomsättning. Det här innebär i sin tur höga kostnader för företag och förvaltningar.

Att satsa på en god arbetsmiljö är ett sätt att både verka för bättre verksamhetsresultat och ett mänskligare arbetsliv. Ett mänskligare arbetsliv är inte bara av värde för personalen. Det är ett medel för ledningen att kunna rekrytera och behålla personal.

Du kan använda dig av personalekonomiska kalkyler för att få bra beslutsunderlag. Syftet är att visa de totala ekonomiska konsekvenserna av planerade insatser i form av exempelvis personalrekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöinsatser eller personalavveckling.

Mer än traditionell företagsekonomi

Nästan alla personalekonomiska kalkyler bygger på att man värderar arbetstiden i kronor. Den stora kostnaden för personalrekrytering och kompetensutveckling är använd arbetstid. Vinsten med kompetensutveckling och arbetsmiljöinsatser är att de anställda arbetar effektivare, är mer motiverade, är mer produktiva och åstadkommer bättre resultat. Större delen av detta kan uppskattas i form av arbetstid, som kan beräknas i kronor.

Personalavveckling ses i traditionell företagsekonomi enbart som en kostnadsminskning. Kostnaderna i form av minskad produktivitet både för uppsagda och arbetskamrater beräknas nästan aldrig. Kostnaderna för avgångsvederlag, uppsägningslöner med mera kommer faktiskt ofta mer eller mindre som en överraskning.

Timmar blir kronor

Värdet av en arbetstimme kan beräknas i form av utbytet av den anställdes arbete eller kostnaden per arbetstimme. Utbytet av den anställdes arbete kan vara svårt att beräkna om det inte rör sig om säljare av en entydig produkt eller i vissa fall direkt produktion av varor. Men det man kan utgå ifrån är att alla arbetsgivare alltid värderar den anställdes arbete till lika mycket som kostnaden per arbetstimme.

Den totala kostnaden per arbetstimme består av lön, semesterkostnader, pensions- och arbetsgivaravgifter samt andel av kostnader för lokaler och gemensam administration. Kostnaderna varierar beroende på kollektivavtal med mera. Enklast beräknas den totala kostnaden per timme som 1,5 procent av månadslönen. Genom att använda våra kalkyler och räkna på en snittlön kan du räkna ut vad den genomsnittliga kostnaden per timme är hos er.

Gör egna beräkningar

Prevent har tagit fram ett verktyg, LönSAM, där du lätt kan fylla i dina kostnader och får då fram en kalkyl som tydligt visar på resultatet.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2014-01-29

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem