Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Agera tidigt vid tecken på ohälsa

Ta reda på hur dina medarbetare mår. Att fråga medarbetare är naturligtvis ett sätt.

Om det under samtal framkommer att medarbetaren upplever att arbetet eller arbetssituationen av någon anledning inte fungerar tillfredsställande, eller att denne inte mår bra i arbetet, är det viktigt att diskutera vad som behöver förändras för att underlätta för medarbetaren.

Det kan handla om att förtydliga förväntningarna på arbetsinnehåll eller prestationer, hjälpa till med prioritering av arbetsuppgifter, tillfälligt lyfta bort någon uppgift, behov av utbildning för att klara uppgiften bättre, behov av kompetensutveckling för att kunna vidareutvecklas i arbetet och så vidare.

Det viktiga är att utgå från medarbetarens upplevelse av och orsaken till den uppkomna situationen och utifrån detta ta reda på vad som är rimligt att förändra. Naturligtvis måste det vara rimligt i förhållande till verksamhetens innehåll och form.

Ibland kan du som chef behöva stöd från interna resurser (personalavdelning) eller externa resurser (till exempel företagshälsovården) för att komma fram till vad som kan eller behöver göras på arbetsplatsen för att underlätta för medarbetaren.

 

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-01-15

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem