Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetsrätt

Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde.

Som chef berörs du av arbetsrätten i dubbel bemärkelse. Dels har du en egen anställning och med den följer ett antal rättigheter och skyldigheter i relation till din arbetsgivare. Dels har du personalansvar och är då skyldig att tillämpa arbetsrättsliga lagar och regler i relationen till dina medarbetare.


Chefsguider om arbetsrätt

I våra chefsguider om arbetsrätt har vi samlat information som vi tror kan vara till nytta för dig i din roll som chef, eller i din roll som anställd. I de olika avsnitten finns länkar till relevant lagtext och till andra källor som kan vara till hjälp när du ställs inför en arbetsrättslig frågeställning. De kollektivavtal som du själv omfattas av hittar du när du loggar in. Du kan dessutom omfattas av särskilda lokala avtal för ditt företag.

 

Podcasts om arbetsrätt


Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna. Podcasten är cirka 14 minuter lång.
Podcast: Arbetsrätt för chefer

 

 

 


Viktoria Lundqvist, jurist, och Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, reder ut vad du som chef kan och inte kan säga när du blir riktigt förbannad.
Podcast: Vad får jag säga – och inte säga – som chef?

 

 

Fler podcasts hittar du på Ledarna Play

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-10-25

Jag vill bli medlem!

Frågor om semestern?

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på några vanliga frågor om semesterlagens regler.
Experten svarar

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Nyheter i lagstiftningen från den 1 januari 2016

I vanlig ordning innebär nytt år nya regler och några av de förändringar som gäller från 1 januari 2016 är införandet av en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen, främjandemedel till arbetsmarknadsmarknadens parter för det så kallade snabbspåret och krav på personalliggare på byggarbetsplatser.
Läs mer

Remissvar angående Rektorn och styrkekedjan

Ledarna har lämnat remissvar angående Rektorn och styrkekedjan.

Läs Ledarnas remissvar

Läs Rektorn och styrkekedjan

Remissvar angående Mer trygghet och bättre försäkring

Ledarna har lämnat remissvar över den Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).
Läs Ledarnas remissvar

Läs del 1 av slutbetänkandet 
Läs del 2 av slutbetänkandet

Remissvar angående matchningsanställning

Ledarna har svarat på en remiss angående matchningsanställning.

Läs Ledarnas remissvar

Läs utredningen Matchningsanställningen – nya vägar till jobb

Remissvar angående föräldrapenningen

Ledarna har svarat på en remiss från Socialdepartementet angående ytterligare en månad inom föräldrapenningen som reserveras för vardera föräldern.
Läs Ledarnas remissvar
Läs remissen

Ledarnas svar på föreskrift för social arbetsmiljö

Ledarna har valt att på eget initiativ svara på en remiss från Arbetsmiljöverket angående en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs Ledarnas remissvar

Läs Arbetsmiljöverkets remissförslag

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem