Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Utlandsuppdrag

Att arbeta som chef utomlands är spännande och utmanande. Det är många skillnader från att vara chef och ledare i Sverige, och en upplevelse och erfarenhet som du bär med dig resten av livet. Om du bejakar din egen svenskhet utan att därför sätta den som norm för andra, känns den nya kulturen inte så hotfull. 

Chefen och utlandsarbetet

Det är viktigt för dig att klargöra i vilken form du kommer att arbeta utomlands. Om du ska arbeta utomlands under en längre tid sker vanligtvis utlandsarbetet genom att du sänds ut av din svenska arbetsgivare, att du anställs utomlands i ett bolag som ingår i samma koncern som det du arbetar för i Sverige, i ett bolag som är kund till arbetsgivaren eller att du själv ordnar ditt arbete utomlands i form av en anställning i ett bolag. Formen för utlandstjänstgöringen påverkar även vilka villkor du bör ha.

Om du är utsänd av din arbetsgivare under en begränsad tid från ditt hemland till ett annat land där din arbetsgivare har verksamhet brukar det kallas för ett Expatavtal eller International Assigment Contract. Är det däremot en mer permanent anställning iform av en lokal anställning utanför ditt hemland, kallas det localisation. Såväl villkor som försäkringslösningar varierar stort mellan dessa anställningar.

Anställningsavtalet

Se till att du har ett skriftligt avtal om i vilken form du arbetar och vad som gäller för ditt utlandsuppdrag. Det är viktigt att både dina och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter står i avtalet. Tänk även på att ta med skyldigheter som arbetsgivaren har mot din medföljande familj.

Här kan du läsa mer om vilka villkor du bör reglera i samband med ditt utlandsuppdrag.

Tryggheten

Svenska lagar och kollektivavtal gäller som huvudregel endast i Sverige. När du tar ett uppdrag utomlands måste du sätta dig in i vilka regler som tillämpas i det aktuella arbetslandet.

Det kan finnas en möjlighet att du och din familj fortfarande omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet under utlandsuppdraget. Det beror dock på hur länge uppdraget ska vara, uppdragets karaktär samt gällande regelverk inom EU/EES-området och ifall Sverige har konventionssavtal med arbetslandet ifråga. Kontrollera noggrant med Försäkringskassan om hur din och din familjs sociala trygghet påverkas av att du arbetar och bor utomlands.

Även dina andra trygghetsförsäkringar som till exempel arbetslöshets- och inkomstförsäkring, pensions-, liv- och arbetsskadeförsäkring kan påverkas av din utlandstjänstgöring. Kontrollera även om dina sjukvårds- och sakförsäkringar gäller utomlands. Rådgör med a-kassan, Bliwa samt Trygg Hansa om vad som gäller.

 

Chef och ledare utomlands

Att vara chef och ledare i ett annat land är annorlunda än i Sverige. Det är skillnader i synen och förväntningarna på ledarskapet. Kontakta någon som varit chef i landet du ska arbeta i för att få information och tips om hur du ska förbereda dig. Gå gärna in och sök på olika expatforum. Det finns många bra ”kulturträningskurser” inför dessa utlandsflyttar. Här kan du få massor av kontakter och tips. Inte minst avsnittet kring den svenska ledarskapsstilen ur ett internationellt perspektiv.

 

 

 

 


Läs också Experten svarar: "Vad bör vi tänka på vid ett utlandsuppdrag?"

 

 

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem