Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetsledningsrätten

En grundläggande princip inom arbetsrätten är att arbetsgivaren har arbetsledningsrätt. Det betyder att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet. Arbetsledningsrätten utövas av företagsledningen och av cheferna i verksamheten. Du som chef är arbetsgivarens företrädare som kan och ska använda dig av arbetsledningsrätten i ditt arbete.

Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan

  • bestämma verksamhetens former, investeringar, rationaliseringar, val av leverantörer med mera
  • bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras
  • bestämma vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet
  • bestämma anställdas arbetstider
  • utfärda föreskrifter och policyer för till exempel ordningen på arbetsplatsen och användningen av dator och mobiltelefon
  • omplacera arbetstagare inom ramen arbetstagarens arbetsskyldighet.

Arbetsledningsrätten påverkas av lagar, kollektivavtal och praxis som kan innebära att arbetsledningsrätten inskränks, till exempel regler om arbetsgivarens skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationerna innan beslut fattas om viktigare förändringar i verksamheten enligt medbestämmandelagen, regler om arbetstider i arbetstidslagen, regler om förläggning av semester enligt semesterlagen eller att arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för en särskilt ingripande omplacering av en arbetstagare enligt praxis.

Arbetsgivaren får inte utöva arbetsledningsrätten godtyckligt eller på ett sätt som strider mot god sed.

Som chef har du möjlighet att påverka hur du och din arbetsgivare använder er av arbetsledningsrätten och hur tydlig du är som chef och arbetsgivare.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem