Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Rast och paus

Rast är ett obetalt uppehåll under arbetsdagen. Rasten räknas inte in i arbetstiden. Paus är ett kortare betalt uppehåll och räknas in i arbetstiden. Alla medarbetare har rätt till rast, exempelvis för lunch. Längden på raster och pauser regleras inte i arbetstidslagen.

Enligt praxis brukar man säga att en rast är längre än 10 minuter. Det är arbetsgivaren som bestämmer arbetstidsschemat och därmed avgör rasternas antal, längd och förläggning. Detta beror på de aktuella omständigheterna i arbetsgivarens verksamhet.

Under rasten behöver medarbetaren inte vara kvar på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket ska rasten vara minst 30–45 minuter om man har en enda rast under arbetsdagen. Om det är fråga om två raster under arbetsdagen, bör den ena vara minst 15 och den andra minst 30 minuter. Rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Raster kan i undantagsfall bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det finns skäl med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller annan händelse och arbetsgivaren inte har kunnat förutse händelsen. Måltidsuppehåll ingår i arbetstiden, till skillnad från raster.

Medarbetarna har rätt till de pauser som behövs utöver rasterna. Pauserna räknas in i arbetstiden och arbetstagaren är skyldig att vara kvar på arbetstället. Reglerna om pauser är tvingande och Arbetsmiljöverket kan inte medge dispens. Pauser ska vara ett naturligt inslag i arbetet. I verksamheter där detta inte är möjligt ska arbetsgivaren därför lägga ut särskilda arbetspauser på i princip samma sätt som raster.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-09-09

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem