Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Företagsrekonstruktion

Ett företag som har betalningssvårigheter kan ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Syftet med företagsrekonstruktion är att försöka återställa lönsamheten i företaget.

Tingsrätten utser en rekonstruktör som ska undersöka möjligheterna till att driva verksamheten vidare och göra en rekonstruktionsplan. Rekonstruktören ska också se om det finns förutsättningar att träffa en överenskommelse med alla fordringsägare om att skriva ned skulderna, ett så kallat ackord. Lönefordringar som är förmånsberättigade omfattas inte av ett sådant ackord.

Verksamheten fortsätter i stort sett som vanligt under rekonstruktionen och kompetensen i bolaget kan bevaras. Styrelsen och ledningen företräder även fortsättningsvis företaget. Rekonstruktören är bara en rådgivare.

En företagsrekonstruktion kan pågå i tre månader och under den tiden kan företaget inte gå i konkurs. Tiden kan förlängas, men rekonstruktionen kan pågå som längst i ett år.

Om en företagsrekonstruktion följs av en konkurs har du möjlighet att i konkursen få betalt genom lönegarantin för lönefordringar som inte betalats under rekonstruktionen.

Anställningen

Under rekonstruktionen gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna för anställningen, till exempel om arbetsbristuppsägningar, turordningsregler och automatisk övergång av anställningsavtalet om verksamheten eller del av den säljs under företagsrekonstruktionen.

Om företaget inte har möjlighet att betala lön under rekonstruktionstiden har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin enligt samma princip som gäller vid konkurs.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem