Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Information om anställningsvillkor

Arbetsgivaren, eller du som chef, ska enligt lagen om anställningsskydd, LAS, lämna skriftlig information till medarbetaren om villkoren i anställningsavtalet.

Informationen ska lämnas senast en månad efter det att medarbetaren har börjat arbeta. Det mest praktiska är i och för sig om informationen lämnas innan anställningen påbörjas och i form av ett anställningsavtal.

Innan du ingår ett anställningsavtal finns ytterligare delar som du bör fundera över och som bör regleras i anställningsavtalet. Informationen som ska lämnas till medarbetaren ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • arbetsgivarens och medarbetarens namn och adress
 • tillträdesdag
 • arbetsplatsen
 • medarbetarens arbetsuppgifter och befattning
 • anställningsform
 • vid tillsvidareanställning: uppsägningstid
 • vid tidsbegränsad anställning: vilken form av tidsbegränsad anställning som avses, anställningens sista dag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra
 • vid provanställning: prövotidens längd
 • begynnelselön, löneförmåner och tidpunkt för löneutbetalning
 • längden på betald semester
 • längden på medarbetarens normala arbetsdag eller arbetsvecka
 • tillämpligt kollektivavtal, om det finns.

Om anställningstiden är kortare än tre veckor behöver arbetsgivaren inte lämna information om anställningsvillkoren.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-18

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem