Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor. Här får du råd om hur du förhandlar din konkurrensklausul.

Så länge du är anställd är du skyldig att vara lojal mot din arbetsgivare. Detta är en grundläggande skyldighet som medarbetaren har enligt anställningsavtalet, oavsett om det står i avtalet eller inte. Det innebär bland annat att du inte får arbeta med konkurrerande verksamhet under din anställning. Konkurrensklausuler avser tiden efter att anställningen har upphört.

Det är vanligt att arbetsgivaren föreslår villkor i konkurrensklausuler som är mer långtgående i sin begränsning än vad som är rimligt. Följden kan vara att du skärs av från möjligheten att försörja dig inom din bransch. Om du bryter mot en konkurrensklausul kan det få till följd att du blir skyldig att betala skadestånd till bolaget.

Godkänn aldrig en konkurrensklausul innan du kontrollerat vilka konsekvenser den kan få. Kontakta Ledarna så kan du som är medlem få råd av våra chefsrådgivare. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot konkurrensklausulen.

Det är viktigt att fundera över om du kan acceptera en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal. Den innebär en begränsning i din fria rätt att, efter att anställningen avslutats, ta anställning hos vilken arbetsgivare du önskar eller bedriva den affärsverksamhet du vill. Ibland kan valet stå mellan att acceptera konkurrensklausulen eller att tacka nej till den erbjudna anställningen. Då kan det vara bra att i vart fall kunna förhandla till dig en skälig konkurrensklausul som ger dig ekonomisk kompensation för ditt åtagande. 

En del kollektivavtal innehåller regler om konkurrensklausuler. Kontrollera därför alltid vad som gäller i tillämpligt kollektivavtal.

Mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller från och med den 1 december 2015 Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Avtalet ersätter tidigare överenskommelse från 1969, angående begränsning av användningsområdet för konkurrensklausuler, mellan Svensksa Arbetsgivareföreningen och SIF/SALF/CF. Det är tillämpligt om din anställning omfattas av kollektivavtalet och du och din arbetsgivare träffar överenskommelse om en konkurrensklausul i ditt enskilda anställningsavtal den 1 december 2015 eller senare. Läs mer om avtalet på PTK:s webbplats.

Du kan hitta exempel på hur en konkurrensklausul kan formuleras i våra mallar tilläggsklausuler för chefsavtal, samt vd-avtal

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2017-02-02

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem