Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vad gäller vid en konkurs?

Om ett företag inte kan betala ut löner till sina anställda kan det bero på att det har ekonomiska problem. Om problemen är allvarliga kan det leda till att företaget tvingas gå i konkurs. Då kan det vara bra att känna till vad som gäller för dig som är anställd i företaget.

Ett företag eller en privatperson som är på obestånd, det vill säga inte kan betala sina skulder och har en varaktig betalningsoförmågan, kan gå i konkurs. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs efter företagets egen ansökan eller efter ansökan av någon som har en fordran på företaget, exempelvis en leverantör eller anställd.

En konkurs innebär att en konkursförvaltare tar över ledningen av företaget och förvaltar all företagets egendom. Konkursförvaltarens uppgift är att företräda och tillvarata alla fordringsägares rätt. Konkursförvaltaren ska om möjligt sälja företaget eller sälja företagets egendom, fördela pengarna från försäljningen mellan dem som har fordringar på företaget och därefter lägga ned verksamheten. Under en tid kan dock verksamheten drivas vidare för att hindra kapitalförstöring.

Pengarna från försäljningen av företagets egendom ska fördelas till fordringsägarna i den ordning och omfattning som följer av förmånsrättslagen. Lön till anställda har förmånsrätt och ibland räcker pengarna till betalning av löner som inte ersätts genom den statliga lönegarantin.

Alla handlingar i konkursen finns tillgängliga hos konkursförvaltaren och det är konkursförvaltaren som du ska kontakta om du har frågor om vad som händer med verksamheten och din anställning. Konkursförvaltaren brukar kalla till ett möte med de anställda för att informera vad som kommer att hända.

Anställningen

Anställningsavtalet fortsätter att gälla och företaget som gått i konkurs är också fortfarande arbetsgivare. Arbetstagaren har förstås som vanligt rätt att säga upp sin anställning. Även konkursförvaltaren kan säga upp de anställda, eftersom konkurs innebär att det föreligger arbetsbrist. Anställningsavtalet upphör inte automatiskt i och med konkursutbrottet. Vanligtvis säger konkursförvaltaren upp arbetstagarna då bolaget försätts i konkurs. I och med att företaget har gått i konkurs har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin, om företaget inte kan betala din lön.

Företagets samlade egendom kallas för konkursbo. Ibland vill konkursförvaltaren att några eller flera anställda, till exempel nyckelpersoner, ska fortsätta arbetet. Konkursförvaltaren kan då anställa dessa i konkursboet. Det krävs då en överenskommelse mellan konkursförvaltaren och dessa anställda. Lönen betalas då av konkursboet och inte av lönegarantin.

Det är konkursförvaltaren som bestämmer om du ska arbeta eller inte. Du är arbetsskyldig om lönen ersätts av lönegarantin och arbete finns. Om du inte får lön kan du ha rätt att frånträda din anställning. Kontakta Ledarnas Chefsrådgivning om du har frågor om arbetsskyldighet. Det är viktigt att du gör det innan du stannar hemma från arbetet för att du inte får lön.

Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden, betalas din uppsägningslön för tiden efter en månad från konkursbeslutet av lönegarantin. Lönegarantin ersätter dock bara uppsägningstid enligt LAS. Om du arbetar åt konkursförvaltaren, betalar i stället konkursboet uppsägningslön för tiden efter en månad från konkursbeslutet.

Kollektivavtal, som arbetsgivaren eventuellt är bunden av, fortsätter att gälla efter konkursutbrottet.

Försäljning av verksamheten

Om verksamheten som bedrivs i bolaget säljs i samband med konkursen, har du som arbetstagare inte någon rätt att följa med och fortsätta att arbeta hos den som köper verksamheten. Anställningsavtalen övergår alltså inte automatiskt, som det gör i vanliga fall vid en försäljning av verksamheten då det sker utan samband med konkurs. Det är upp till den som köper verksamheten att bestämma vilka han vill anställa.

Du har däremot företrädesrätt till återanställning om den nya arbetsgivaren som har köpt verksamheten har behov av nyanställning.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem