Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Semester och ledighet

Regler om semesterledighet och semesterlön finns i semesterlagen. Semesterlagen omfattar alla medarbetare i privat, kommunal och statlig anställning, även högre chefer och verkställande direktörer.

Kollektivavtal innehåller oftast regler om semester som både kan ersätta eller komplettera semesterlagens regler. Medarbetaren och arbetsgivaren kan också i det individuella anställningsavtalet avtala om semesterrättigheter. Det är därför alltid viktigt att kontrollera vad som avtalats i kollektivavtal och i individuellt avtal när du vill ha svar på en fråga om semester. På arbetsplatser som inte har kollektivavtal gäller semesterlagens bestämmelser och eventuella individuella avtal om semester.

Semesterlagen – en tvingande lag

Semesterlagens regler är i huvudsak tvingande. Detta innebär att arbetsgivaren och medarbetaren som huvudregel inte kan komma överens om regler som är sämre än semesterlagens regler. Sådana avtal är ogiltiga. Däremot kan de komma överens om förbättrade semesterförmåner. Från vissa regler i lagen kan parterna dock komma överens om försämringar genom individuella avtal eller genom kollektivavtal.

Den här informationen utgår från semesterlagens regler.

Snabba fakta om semester

  • Semesterledighet: Rätt till ledighet med eller utan betalning av semesterlön, 25 dagar eller flera enligt kollektivavtal eller enskilt avtal till medarbetare som är chefer, har oreglerad arbetstid, frihet i arbetstidens förläggning eller uppnått en viss ålder.
  • Huvudsemester: Fyra veckor sammanhängande under perioden juni–augusti.
  • Semesterår/intjänandeår: 1 april–31 mars är semesterår och närmast föregående 12-månadersperiod är intjänandeår enligt lag. Enligt kollektivavtal förekommer att semesterår och intjänandeår sammanfaller (förskottssemester) och/eller sammanfaller med kalenderåret.
  • Utbetalning semesterlön: I samband med semestern.
  • Spara semester: Fem dagar enligt lag, eller flera enligt kollektivavtal, för medarbetare som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar.
  • Semesterlön: Intjänad ersättning som medarbetaren får under sin semesterledighet, det vill säga lön under semestern.
  • Semestertillägg: Enligt semesterlagen och många kollektivavtal består semesterlönen för arbetstagare med fast vecko- eller månadslön av den fasta lönen och ett semestertillägg som uppgår till en viss procent av lönen.
  • Semesterersättning: Intjänad outtagen ersättning som utbetalas i stället för semesterlön då medarbetaren slutar sin anställning.
  • Förskottssemester: Betald semesterledighet som ännu inte tjänats in.


Lästips om semesterBoktips: Semesterlagen – med kommentarer

Författare: Bo Ericson och Kurt Eriksson
Förlag: Norstedts

 

 

 

 

 


Boktips: Semester – lön, ledighet, ersättning

Författare: Arne Lundin och Thomas Englund
Förlag: Tholin Larsson-gruppen

 

 

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2017-04-04

Jag vill bli medlem!

Frågor om semestern?

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på några vanliga frågor om semesterlagens regler.
Experten svarar

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem