Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vd:s avtal

Att du som företagsledare inte omfattas av LAS betyder att det är anställningsavtalet och allmänna avtalsrättsliga principer som reglerar ditt anställningsförhållande. Det innebär bland annat att du inte har det lagstiftade skyddet om krav på saklig grund vid uppsägning av anställningen. Det är därför viktigt att skriva ett anställningsavtal som reglerar villkoren för din anställning, särskilt beträffande uppsägning av din anställning.

Anställningsavtal för en verkställande direktör, vd, kan se olika ut och innehålla många olika typer av villkor. Ett vd-avtal bör dock alltid innehålla vissa grundläggande villkor.

Nedan följer ett förslag till anställningsavtal som är en generell vägledning. Avtalet avser en anställning inom Sverige. Avtalsförslaget gör inte anspråk på att uttömmande reglera alla tänkbara anställningsvillkor. Betrakta därför förslaget som en bas där du kan lägga till anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart. Efter avtalsförslaget finns förslag på vissa tilläggsbestämmelser för konkurrensklausul och skiljeförfarande med mera.

Du kan läsa mer om vilka anställningsvillkor som brukar gälla för vd i chefsguiden Vd:s anställningsvillkor.

Innan du skriver på ett anställningsavtal, tänk på att varje anställningsförhållande är unikt och att du måste ta hänsyn till det specifika företaget. Överväg noga vad som är viktigt för dig och hur du vill att dina anställningsvillkor ska vara utformade för att du ska ha en ekonomisk trygghet.

För ytterligare råd och hjälp rekommenderar vi dig att ta kontakt med Ledarnas Chefsrådgivning. Ledarna finns till hands som rådgivare och hjälper även till med den slutliga utformningen av ditt avtal.

På engelska

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem