Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vd:s anställningsskydd

Är du vd eller har en företagsledande befattning omfattas du inte av reglerna i lagen om anställningsskydd. I stället gäller allmänna avtalsrättsliga principer för en vd:s anställningsförhållande.

Som vd omfattas du vanligtvis heller inte av något kollektivavtal. Detta betyder att du inte har det lagstiftade skyddet om krav på saklig grund vid uppsägning av anställningen och att du inte omfattas av de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Innehållet i ditt anställningsavtal är därför väldigt viktigt, eftersom det är detta som reglerar villkoren för din anställning.

Som vd ska du ha en ekonomisk trygghet genom exempelvis lång uppsägningstid och/eller rätt till avgångsvederlag om arbetsgivaren vill avsluta din anställning. Det är därför viktigt att skriva ett anställningsavtal som reglerar samtliga villkor för din anställning, särskilt om uppsägning av din anställning och om olika trygghetsförsäkringar.

Med företagsledare och därmed jämförlig ställning menas anställda som har en utpräglad arbetsgivarfunktion och en särskild förtroendeställning. I mindre företag undantas normalt endast företagsledaren. I medelstora företag gäller undantagen i normalfallet verkställande direktören, hans ställföreträdare och möjligen ytterligare någon arbetstagare med speciellt självständigt ansvar. I stora företag avses inte bara verkställande direktören utan oftast även övriga medlemmar i företagsledningen.

På det statliga området omfattas inte generaldirektörer, överdirektörer och vanligtvis inte heller avdelningschefer. Inom kommunen gäller LAS inte för förvaltningschefer eller motsvarande och i större kommuner inte för avdelningschefer. I lagen om offentlig anställning finns dock regler (32 §) som innebär att LAS bestämmelser om grund för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning ska gälla även för arbetstagare i verksledande ställning, om de är anställda tillsvidare.

För att bedöma om en arbetstagare har en företagsledande ställning tar man hänsyn till arbetsuppgifter, löneförmåner och övriga anställningsvillkor samt hur företagsledningen har organiserats och utövats i praktiken. Det saknar betydelse om parterna i anställningsavtalet har skrivit att arbetstagaren inte omfattas av LAS.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem