Chefsintervjuer – hur är det att vara chef och ledare?

Chefer är en grupp det spekuleras mycket kring och som många har åsikter om. Här berättar chefer från alla typer av verksamheter om sitt chefskap utifrån aktuella ämnen och utmaningar de möter i sin vardag. De delar också med sig av sina bästa tips kring ledarskap.

Flertalet av intervjuerna är längre versioner av intervjuer som publicerats på Ledarnas medlemssidor i tidningen Chef.

I Ledarnas chefsguider Ledarskap, Det goda ledarskapet och Ny som chef hittar du en mängd tips, råd och verktyg för dig som är chef!

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem