2008-01-14

”Älta dina framgångar”

Catharina Hansson.

Tillit, reflektion och glädje är återkommande ord när Catharina Hansson, chefredaktör för tidningen Leva, pratar om att må bra som chef. – Hitta små och stora pauser i vardagen och ta vara på tillfällen att leka, tipsar hon.

Catharina Hansson är chefredaktör för Leva – tidningen om personlig utveckling, coaching och vardagspsykologi. Hon är också en av författarna bakom boken "Vad gör dig lycklig?".

När det gäller att må bra som chef har Catharina Hansson många handfasta tips. Hon betonar vikten av att ha en coach eller mentor – någon som fungerar som ett bollplank. Det behöver inte vara en certifierad coach utan kan vara en kollega eller chef.

– Det viktiga är att det är någon som kan ge dig stöd och ställa kloka frågor, säger hon. Man kan också coacha sig själv med hjälp av rätt frågor. Men vi behöver varandra, relationen är viktig!

Att känna tillit till sina medarbetare är en annan nyckelfaktor för att må bra som chef. Det tar mycket energi att försöka styra och kontrollera allt själv.

– Acceptera och uppskatta att dina medarbetare inte alltid gör saker så som du själv hade tänkt dig. Ofta blir det till och med bättre!

Planera för reflektion och motion

För att bli mer medveten om hur man påverkas av sådant som hänt, och för att bli bättre på att hantera olika situationer, till exempel konflikter, är det viktigt med reflektion. Catharina Hansson anser att man bör avsätta tid för reflektion så att man får regelbundna tillfällen att bearbeta det som hänt, det som pågår just nu och det man planerar för framtiden.

En annan må-bra-faktor att planera in tid för är motion, åtminstone promenader eller cykelturer.

– Se någon form av fysisk aktivitet som en del av ditt jobb. Motionera för att orka med din uppgift och var en förebild för dina medarbetare. Egentligen borde alla i arbetslivet ha schemalagd fysisk träning, precis som brandmän.

Att ha mål och känna mening är avgörande, menar hon.

– Att vi kan se att det vi gör är meningsfullt i ett större sammanhang och är i samklang med våra värderingar är själva grunden för att bli mer medvetna och må bra som chef och som människa.

Ta paus och vila

Kaos- och pauskompetens är två begrepp som Catharina Hansson nämner när hon pratar om ett mer medvetet ledarskap, att kunna kliva åt sidan för att skapa överblick, acceptera att man inte kan detaljstyra allt som händer och istället se sammanhangen.

– När man befinner sig mitt kaoset är det lätt att fly in i detaljfrågor. För att kunna verka i komplexa sammanhang och i en allt mer föränderlig värld behöver vi hitta små och stora pauser i vardagen.

Dessutom behöver vi sova ordentligt förstås. Sömnbrist är ett vanligt problem bland chefer.

– Det är lätt att välja bort sömn för att hinna mer, men rätt sömn gör att du blir mer effektiv – och en bättre och roligare chef, säger Catharina Hansson.

Fokusera på glädje

Catharina Hansson tycker att man ska jobba på att ha en positiv kommunikation på jobbet, uppmärksamma det som andra gör bra och fokusera på att ha kul. "Odla glädje", som hon själv kallar det.

– Våga vara lite fånig ibland också, och ta vara på tillfällen att leka! Alla behöver leka – även chefer. Att skapa utrymme för lek på jobbet innebär att man skapar utrymme för kreativitet.

– Fråga dig själv och andra: Vad gör dig lycklig? Lusten är en starkare drivkraft än rädslan.

Om man fokuserar på vad man vill, vart man är på väg, vad som fungerar, när man är framgångsrik och när personer i ens omgivning har kul, så fokuserar man automatiskt mindre på sina rädslor, säger Catharina Hansson.

– Alldeles för många människor drivs av rädsla för att misslyckas eller för att bli avslöjade som otillräckliga. Men det enda man vet när man drivs av rädsla är vad man är på väg bort från, inte vad man är på väg till. Träna dig på att lyckas genom att älta dina framgångar – inte dina misstag.

Inga surdegar

För Catharina Hansson är det viktigt att snabbt lösa eventuella konflikter som uppstår på jobbet.

– Jag försöker att aldrig ha surdegar eller något som gnager, berättar hon. Relationer är mycket mer avgörande än framgång eller praktiska bekymmer.

– Jag mår som bäst som chef när de jag jobbar med utvecklas och mår bra. När de uttrycker att de trivs med sitt jobb och överträffar sig själva.

 

Catharina Hanssons tips för att må bra som chef:

  • Ha en coach, mentor eller kollega som bollplank och stöd.
  • Våga lita på medarbetarna.
  • Avsätt tid för reflektion.
  • Avsätt tid för någon form av fysisk aktivitet.
  • Ha mål och se meningen med det du håller på med i ett större sammanhang.
  • Ta små och stora pauser i vardagen (skaffa kaos- och pauskompetens!).
  • Sov ordentligt.
  • Odla glädje på arbetsplatsen, våga leka.
  • Vad gör dig lycklig? Lusten är en starkare och mer effektiv drivkraft än rädslan.
  • Fokusera på vad du mår bra av. Älta dina framgångar.

 

 

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem