2008-05-12

Arbetsmiljö kombinerat med humor

Karin Lindgren.

Går arbetsmiljö och humor att förena? Javisst, menar Karin Lindgren, arbetsmiljökonsult och en av initiativtagarna till "Homo sapiens jobbar hos Dig" – en manual som travesterar på hur vi servar maskiner och är utformad som en bruksanvisning för drift och underhåll av människan.

Med en humoristisk blinkning åt alla bruksanvisningar som följer med maskinell utrustning är "Homo sapiens jobbar hos Dig" en 25-sidig manual som utgår från homo sapiens fysiska och psykiska förmåga, behov och önskningar.

Man kan läsa att: "den vanligaste sorten skador för Homo sapiens är mentala skador och värk. Två tredjedelar av individer som är långvarigt sjuka har dessa skador. Det går inte att nog tydligt understryka flockledarens uppgift när det gäller att hålla ögonen på individer som far illa. Att bli sedd, få respekt och att bli bekräftad som självständig individ tycks vara ett bra underhållsverktyg för Homo sapiens".

– Vi ville ge arbetsmiljöfrågan ny näring och sätta människan i sökljuset istället för allt regelverk runtomkring, säger Karin Lindgren, arbetsmiljökonsult på arbetsgivarorganisationen KFS i deras satsning Friskare Företag som vill inspirera medlemsföretagen till hälsofrämjande verksamhet.

– Vi utgick från att människan är en gammal företeelse, alltså bordet det finnas en manual för hur man underhåller på bästa sätt för längsta möjliga hållbarhet.

Inspiration för chefer

Det är Nätverket för bättre arbetsmiljö som tagit fram en manual i rehabiliteringsfrågor till inspiration för chefer och ledare med personalansvar.

"Homo sapiens jobbar hos dig" är ett resultat av ett nätverkssamarbete mellan personalspecialister hos SAS, Bilprovningen, American Express, Radio & TV Hälsan och KFS. Det som drivit projektgruppen är att den verklighet som finns ute i företagen inte alltid stämmer överens med den officiella synen på hälsa, rehabilitering och personalvård.

– Vi ville beskriva vår verklighet och vår uppfattning om hur sjukantalen kan sänkas och inspirera till hur man kan förebygga sjukfall med goda exempel på rehabiliteringsprocessen.

Enligt Karin Lindgren försummas ofta tidiga på ohälsa.

– De vinster vi kan göra när det gäller rehabilitering är att agera innan sjukfallet är ett faktum, det gäller att ha koll på hur folk har det. Det är den bästa vinsten, både för ekonomin och det rent mänskliga.

Följ upp varningssignaler

Men hur gör man i de fall där chefen sitter geografiskt någon annanstans eller är på resande fot, en chef som inte kan vara närvarande i vardagen?

– Det är frågor man måste ha i åtanke om man tar sitt ledarskap på allvar, menar Karin Lindgren.

– Ska du kunna leda folk, behöver du se dem i vardagen. Alternativet är att säkra frågan, inte lämna den vind för våg och hoppas att det löser sig. Det är viktigt att en ledare håller ihop sitt gäng, se till att personalen är frisk och håller sig på banan.

Förebyggande arbetsmiljöarbete menar hon, handlar om att följa upp varningssignaler, början på en dålig utveckling, exempelvis korttidsfrånvaro, uppmärksamma en medarbetares mönster.

– Man gör också klokt i att ställa sig frågan hur man ska lansera läkarintyg från första sjukdagen och hålla bevakning på vilka rehabiliteringsgarantier som gäller, om de går att åberopa, ta reda på hur systemet är upplagt.

Bra timing

Manualen har också fått en bra timing. Från den 1 juli 2007 finns det inte längre krav på att arbetsgivaren ska utföra en rehabiliteringsutredning. Istället är det Försäkringskassan som ska göra utredningen och som begär in information från arbetsgivaren. Det är dock fortfarande lika lönsamt för en arbetsgivare att uppmärksamma och vidta åtgärder om en medarbetares hälsa sviktar och helst innan arbetsförmågan blir så nedsatt att en sjukskrivning krävs.

Karin Lindgren menar att rehabilitering på många arbetsplatser mer har handlat om att fylla i blanketter, än om medarbetaren blivit återställd.

– Skälet till att hålla folk på benen är inte att hålla ryggen fri. Men många arbetsgivare upplever det som en pålaga man fått av myndigheterna istället för att grunna över vad som krävs för att medarbetaren ska ha en lång hållbarhet på arbetsplatsen.

Det handlar om att sätta sökljuset på människans långsiktiga hållbarhet. Men man inser inte förrän det är för sent, förrän man börjar få ont, att man har brutit mot bruksansvisningen.

– Människokunskap är en bristvara, och konsekvenserna inte kommer förrän på sikt. Det gör att man inte alltid fördjupar sig i bruksanvisningen. Det är det vi vill ändra på.


Text: Margaretha Eldh


Projektgruppen Nätverket för friskare arbetsliv:
Karin Lindgren, KFS, Thomas Algotsson, tidigare Bilprovningen, Marie-Louise Dageryd, American Express, Lotta Liliedahl, tidigare Alecta, Pia Lövgren, SAS och Gunilla Sols, Radio & TV Hälsan.
Projekt: Homo Sapiens jobbar hos Dig – manual för drift och reparation.
Yrken: Personalspecialister.
Motto: Arbetsmiljöarbete kan vara spännande.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem