2012-05-16

”Bättre när lönen bestäms i enskilda samtal”

På Ortvikens pappersbruk har man använt Ledarnas sifferlösa löneavtal i många år. – Det är bättre både för cheferna själva och företagen, säger Bert-Ivar Pettersson, klubb-ordförande för Ledarna SCA Graphic Sundsvall.

På SCA Graphic Sundsvall AB arbetar runt 1 500 människor, fördelade på pappersbruken Ortviken, Örstrand och ett sågverk. Bert-Ivar Pettersson är underhållsansvarig på elautomationsavdelningen och klubb-ordförande för Ledarna. Han var med vid införandet av Ledarnas sifferlösa löneavtal för 17 år sedan och har själv använt dem under lång tid.

– Det är ett utvecklingsavtal både för den enskilde och företaget. Det ger möjligheter, stimulerar och säkerställer arbetstillfällen, konstaterar Bert-Ivar.

– Fördelen för oss som arbetar inom företaget är att vi får konstruktiva samtal med tydliga mål som är lönegrundande. De anställda kan alltså ha en stor inverkan på sin egen utveckling och löneutveckling, fortsätter han.

Kriterier och mål

På SCA Graphic har alla ledare ett utvecklings- och lönesamtal med sin närmaste chef varje år. Tillsammans enas man om vissa kriterier och mål som ska vara uppnådda vid revisionsårets slut – och det blir grund för nästa löneförhöjning. Lönerevisionsdatumet baseras på den anställdes födelsemånad och därför hålls lönesamtalen vid helt olika tider på året.

– Då slipper man att alla sitter och jämför löneutvecklingen med varandra, plus att chefen inte behöver ta alla lönesamtal samma månad. Vad blir det för kvalitet på dem då?

På SCA Graphic har dock de generella lönelyften legat i nivå med andra fackföreningars. Men Bert-Ivar tror att vissa chefslöner kan dra i väg, medan andras stagnerar.

– Löneavtalets fördel är att det tydliggör roller, ansvar och arbetssätt, och om det visar sig att en chef inte presterar måste det ju lyftas fram. Individen måste i så fall få stöttning så att den kan börja fungera i sin chefsroll, och det är väl berättigat att de som utvecklas och tar för sig får lite mer betalt.

Han påpekar också att företaget tjänar på duktiga medarbetare.

– Om lönehöjningarna blir högre än väntat, får ju företaget ut mer av sina anställda. Tittar man tillbaka så har medarbetarna här utvecklats mer med det nya avtalet. I dag är det möjligt att klättra längre i hierarkin och få bättre betalt genom att visa att man är duktig. Förr var det svårare att växa inom företaget. Nu kan man komma väldigt långt, oavsett var man startar.

Lokalt tillämpningsavtal

En förutsättning för att löneavtalet ska fungera är att man har ett lokalt tillämpningsavtal, menar Bert-Ivar. I SCA Graphics lokalavtal står det hur löneavtalet ska fungera lokalt, det är underskrivet av företagsledningen och ligger på intranätet tillgängligt för alla i detalj.

Där står bland annat angivet hur lönebildningsprocessen ska gå till, liksom utvecklingssamtalet, lönesamtalet och vilka som är ansvariga för vad.

– Var och en kan ta del av det när de vill. Och följs det inte kan man enkelt hänvisa till det.

Bytet från det gamla systemet med generella, centrala potter var dock inte helt smärtfritt. Det tog några år innan det nya systemet hade satt sig.

– Svårigheten när man implementerar är att våga lämna det gamla. Och det komplicerar att vissa chefer är med i andra förbund, som Unionen och Akademikerna med stor pottfördelning. Men andra förbund har nu börjat titta på vårt löneavtal och funderar på att införa liknande.

Han föreslår att alla som vill börja med avtalet startar med en samlande konferens. På konferensen bör någon från Ledarna vara med, liksom företagsledning, HR-chefen, ledarstyrelsen och avdelningschefer.

– Jag rekommenderar det starkt. Det är viktigt att alla är eniga om beslutet, har kommit överens om att följa löneavtalet och förstår hur det ska fungera i praktiken, det krävs förstås två för att dansa tango...

Bert-Ivar själv tillhör dem som vandrat en lång väg från elektriker på skiftjobb till chef. Allt började med att han blev tillfrågad att gå en chefsutbildning för många år sedan.

– Det hade jag inte trott när jag började jobba! Nu tror jag att möjligheterna att utvecklas är mycket större för många fler som är duktiga.

 

Bert-Ivars tre tips när du ska införa löneavtalet på arbetsplatsen:

Tala med någon som använt avtalet och få tips.Skriv ett lokalt anpassat ledaravtalHa en lokal ledaravtalskonferens med alla inblandade som startpunkt och följ upp med en konferens efter ytterligare något år.

Bert-Ivar Pettersson

Jobb: Underhållsansvarig för elautomation.
Ålder: 56 år.
Bor: I Njurunda, söder om Sundsvall.
Senaste kontakt med Ledarna: Nyligen, i egenskap av kassör i STI.
Karriär: Elektriker, började på Ortviken 1979. Ledarutbildad 1988, chef sedan dess.
Antal personer som rapporterar direkt till Bert-Ivar: Två.


Foto: Frida Sjögren.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2012.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem