2010-03-25

Cecilia är Årets ledarutvecklare

Cecilia Zadig. Foto: Åke Ericson

Cecilia Zadig, ledarskapsutvecklare och författare, utsågs till Årets ledarutvecklare under Kompetensgalan i mitten av mars.

– Det känns härligt! Det är ju en bekräftelse på att andra ser det arbete jag gör, och tycker det är viktigt, säger hon.

Cecilia Zadig har en lång bakgrund inom journalistiken, bland annat som reporter och tv-producent på Sveriges Television. Idag arbetar hon som ledarskapsutvecklare, coach och mentor för chefer.

– Jag hjälper chefer att komma till insikt och att se sammanhang i sin vardag. Vad är verkliga problem? Vad löser sig av sig självt? Jag hjälper till med sorteringen, och att tänka i flera steg. Vad händer om du gör si eller så?

Se andras möjligheter

En förutsättning för att vara en bra chef är att du har en klarhet kring vad som är väsentligt, menar Cecilia Zadig.

– Jag är fascinerad av mina medmänniskor, och när jag tar ett uppdrag omfattar det oftast också personens livsmål. Att klargöra sina livsmål frigör lust och engagemang och blir den bästa startplattan för att närma sig jobbmålen, berättar hon.

– En kvinna sa en gång till mig att när hon pratade med mig så fick hon energi, och en känsla av att allt är möjligt. Jag tror det var det som klargjorde för mig själv att det är det här som jag ska hålla på med.

Kvinna och ledare

Parallellt med sitt arbete på Sveriges Television har Cecilia Zadig drivit ledarskapsutbildningen "Kvinnors ledarskap" på Stockholms universitet. Utbildningen, som hon skrev konceptet för 1994 och är kursledare för, baseras på forskning som handlar om hur genus påverkar ledarskap och organisationer.

– Tidigare fanns det ett likhetstecken mellan chef och man, och chefskapet är fortfarande manligt präglat. Grundarbetet och utmaningen i ledarutbildningen är att utgå från sitt eget bästa sätt att vara ledare, istället för att snegla på hur en traditionell chef är.

Att utgå från sin egen kompetens, personlighet och förmåga att hantera det emotionella fältet, är nämligen avgörande, menar Cecilia Zadig.

– Ett modernt ledarskap är ett ledarskap som kännetecknas av egenskaper som ofta ses som typiskt kvinnliga, som till exempel hög social och kommunikativ förmåga. Att som ledare ha dessa egenskaper är en framgångsfaktor.

För några år sedan skrev hon, tillsammans med Gunlög Israelsson, boken MediaAmazonerna, som handlar om kvinnors ledarskap. En sak som framkom då var att de kvinnor som lyckas bäst med att nå toppositioner är de som ser en möjlighet i en konflikt – de ser hur de kan använda konflikten till att gå vidare i sitt ledarskap, till exempel att lösa en annan fråga.

– Kvinnor och män som ryggar för obehaget i en konflikt, som inte vill gå i klinch, avstår också chefskapet på toppen, berättar Cecilia Zadig.

Det framgick också under arbetet med boken att de kvinnor som har toppositioner kan läsa maktspråket – och förhålla sig till det.

Ett större perspektiv

Att som chef ha både det lilla och det stora perspektivet är viktigt, betonar Cecilia Zadig.

– Du måste inse att du ingår i ett större sammanhang. Medarbetarna och verksamheten är det nära, men hur ser du och din organisation på omvärlden, miljön och det sociala ansvarstagandet?

Hon tror att många chefer har avsikterna att, och verkligen vill, jobba med det stora perspektivet, men att de är jagade av sådant som känns mer närliggande – till exempel kvartalsekonomin.

– Chefer behöver tala med kollegorna om de stora frågorna, och gemensamt hitta lösningar. Vissa saker måste få kosta. Moderna konsumenter förväntar sig att företag har en transparens, att de jobbar med miljöfrågor och att man kan följa en produkt från tillverkningen till dess att den hamnar i butik. Jag hoppas och tror att vi går mot en ökad mängd "goda affärer", säger Cecilia Zadig.

Hon menar att bra ledare har en vision, och att den ger energi till medarbetarna och organisationen.

– Att ha en känsla av att "tillsammans bygger vi en katedral", att vi gör något viktigt tillsammans, det ger energi!

 

Motiveringen - Årets ledarutvecklare 2010

Cecilia Zadig får priset "för att hon utifrån sin journalistiska bakgrund har bidragit till att utveckla ledarskapet i och utanför mediebranschen. Hon har lyft fram mångfaldsperspektivet och ökat förutsättningarna för kvinnor att utveckla sitt ledarskap. Detta i den mest inflytelserika branschen när det gäller att driva samhällsfrågor. Cecilia Zadig är en förändringsagent med visioner."

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem