2009-04-14

Chefens arbetsmarknad – idag och i framtiden

Helen Lagergren.

– Bra chefer behövs – oavsett negativ eller positiv tillväxt. Det betonar Helen Lagergren på Manpower Professional Executive i Stockholm.

Helen Lagergren är affärsområdes- och produktchef för Manpower Professional Executive som rekryterar och hyr ut chefs- och ledarkompetens, främst till företagsledande befattningar.

– Duktiga ledare behövs i allra högsta grad, särskilt i dessa tuffa tider. Cheferna är inte de första som sägs upp i en lågkonjunktur, berättar hon.

– Men vi befinner oss i en osäker period, och vi märker att det finns en tydlig tveksamhet och försiktighet bland beställarna.

Fokusering, prioritering och flexibilitet

Arbetsgivarna efterfrågar idag chefer som "inte är rädda att kavla upp ärmarna och ta i", berättar Helen Lagergren.

– Det är ju skarpt läge nu. Cheferna måste höja blicken, och se vad som verkligen måste göras i verksamheten. Alla företag behöver riktigt goda ledare som fixar detta, som kan vara nyskapande. Som chef är det viktigare nu än någonsin att du kan samla din personal och tydliggöra vad det är ni ska fokusera på.

Att som chef vara duktig på att prioritera är en framgångsfaktor.

– Det är lika viktigt att kunna välja bort som att kunna välja. Du måste våga göra val.

– Ledare som kommer lyckas har mycket is i magen och framåtanda. De är både eftertänksamma och handlingskraftiga – oberoende av konjunkturläget, förtydligar hon.

Flexibilitet är också en förmåga som Helen Lagergren tror kommer att värdesättas allt mer framöver.

– Framtidens vinnande chef vågar vara flexibel – till exempel när det gäller de egna arbetsuppgifterna – och mycket bred. Det kommer inte att bli ett lättare jobb att vara chef. Eftersom så mycket är föränderligt och förändras så snabbt är det en förutsättning att du är en person som är trygg i dig själv, menar hon.

Personliga egenskaper

Enligt Helen Lagergren fäster Manpower minst lika stor, ibland mer, vikt vid personliga egenskaper än vid cv när de rekryterar chefer till arbetsgivare. Ledaregenskaper, en förmåga att "få med sig gänget", är avgörande.

– Ledarskap handlar mycket om vem du är och hur väl du känner dig själv. Mår du bra, och känner dig själv väl, blir det också lättare för dig att välja rätt personer omkring dig som kompletterar dina egna egenskaper.

– Arbetstagare ställer krav på att bli sedda, hörda och bekräftade. Att i sitt chefsjobb kunna kombinera fokus på det ekonomiska resultatet med en god förmåga att leda andra är därför avgörande.

Helen Lagergren menar att en coach kan vara ett sätt att lära känna sig själv bättre. En mentor kan vara ett bra stöd för det som är arbetsrelaterat.

– Båda alternativen är ofta nyttiga, tipsar hon alla de chefer som vill öka på sin anställningsbarhet.

Hon ger också rådet att göra det mesta möjliga av sitt eget utvecklingssamtal.

– Tala om att du vill ha feedback, både på styrkor och förbättringsområden. Då får du en bild över vad du behöver utveckla. Se till att investera i dig själv, uppmanar hon.

– I de flesta arbetsuppgifter finns till exempel en sifferexercis. Vilken chef kommer undan det? Kanske behöver du komplettera med en kurs i bokföring, redovisning eller företagsekonomi?

Engagemang en förutsättning

Enligt Helen Lagergren är tillgången på chefskandidater god.

– På Manpower ser vi inte idag att det är svårt att hitta kandidater till de högsta chefsnivåerna. Men det gäller för företagen att attrahera dem.

– Chefer är en rätt äventyrlig kandidatgrupp. Det har hittills varit fler än förr som vågar hoppa av sitt chefsjobb, och byta arbetsgivare, om det rätt utmaning dyker upp. Det ställs idag höga krav på dig som chef så det märks, förr eller senare, om du inte gillar ditt jobb. Ett chefsjobb kräver att du är 100 procent engagerad.

Om och när det är dags att skaffa ett nytt chefsjobb har Helen Lagergren ett tydligt råd:

– Välj en arbetsplats som står för det som du står för, och där du får en chef som tror på dig, säger hon bestämt.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem