2010-05-17

Delat ansvar ökar säkerheten

Lars Åkerberg.

Cheferna i byggbranschen kan arbetsmiljölagen utantill. Här är det tjänstefel att inte hålla koll på nya lagar och regler.

– Att ta rast och koppla bort jobbet är lika viktigt som skyddskläder, säger platschefen Lars Åkerberg.

Är man chef i byggbranschen har man stenkoll på allt som ingår i begreppet arbetsmiljö. Man pluggar lagar och regler och är beordrad att gå kurser i ämnet. Det handlar om att så snabbt som möjligt kunna förstå och hålla koll på fallgropar och risker. Därför är det extra viktigt att då och då ta några steg tillbaka och få grepp om vad arbetsmiljö är i ett större perspektiv.

– Arbetsmiljö är inte så farligt som det låter. Det fick jag klart för mig under Ledarnas kurs Arbetsmiljö, säger Lars Åkerberg, platschef på byggföretaget Åhlin & Ekeroth i Norrköping.

Nya infallsvinklar

Han tycker att Ledarnas kurs skiljde sig från dem han är van vid. Oftast har det då handlat om att effektivt plugga in regler. Men att bara fokusera på tillbud och risker gör många rädda. Kursen hos Ledarna gav Lars nya infallsvinklar kring hur chefen kan arbeta med miljön på jobbet, bortom alla regler, och om vikten av att värna om den egna hälsan och att ta hand om sig själv.

– Det är viktigt inom byggindustrin, säger Lars. Det spelar ingen roll hur många hjälpmedel företaget skaffar; om de anställda inte använder dem befinner de sig direkt i en dålig arbetsmiljö. Det egna ansvaret är essentiellt och sparar resurser och pengar åt såväl företag som anställda. Som platschef har jag en nyckelroll i att få med mig de anställda i arbetsmiljöarbetet, varje dag. Jag rekommenderar andra chefer att göra de anställda delaktiga, att hitta små eller större ansvarsområden för alla.

Få ner stressnivån

Det gäller att skapa en anda där det är självklart att man använder hjälpmedel eller tar sig tid till en fikarast. På en stressig byggarbetsplats är det lätt att köra på och strunta i att använda till exempel mask eller skyddshandskar. Man vill inte förlora tid, menar Lars Åkerberg. Samtidigt kommer det dagligen upp stressrelaterade
frågor på en byggarbetsplats. Den farligaste aspekten i jobbet är just stress, kopplat till den mänskliga faktorn.

– Egentligen borde det personliga vara i fokus. Det är jätteviktigt att vi satsar mer på att förenkla vardagen på jobbet för att få ner stressnivån så mycket som möjligt. Alla vet att stress leder till misstag.

Viktigt med avkoppling

Lars berättar att många har svårt att koppla av från jobbet, såväl under raster som hemma. Han rekommenderar andra chefer att uppmuntra sina anställda att stänga av telefonen på lunchen och försöka släppa tankarna på jobbet när man har möjlighet. Avkoppling skapar hälsosam återhämtning. Men ofta är det lättare sagt än gjort.

– Ofta går man in för att inte prata jobb på lunchen, men det brukar misslyckas efter några minuter, menar Lars Åkerberg.

Orsaken till att det är svårt att släppa jobbet på rasterna beror, enligt Lars, på att många tror att jobbet flyter bättre om man pratar om det. Man missar poängen med att koppla av. Beteendet grundar sig i den höga spänningsnivån. Lars är säker på att byggbranschen skulle vinna oerhört mycket på att lägga mer intresse och tid på det personliga, de mjuka värdena och sprider gärna budskapet till chefer inom byggindustrin.

På alla nivåer

På Åhlin & Ekeroth talas det om arbetsmiljö på alla nivåer. Man går skyddsronder varje vecka. Skyddsombudet sköter personalfrågor noga. Här finns en heltidsanställd som jobbar med företagets miljöledningssystem där arbetsmiljön är en viktig parameter. Hon ser till att hålla arbetsplatsen uppdaterad om vad som gäller. Bland annat genom att informera om aktuella möjligheter och förändringar som sker i allt från nya hjälpmedel till forskningsrapporter.

Varje vecka är det möten där alla diskuterar igenom vad som händer på jobbet, vad som kan förbättras eller vilket stöd som behövs och kan erbjudas.

– Trivselfrågor är vikigare än vad man tror. Oftast glöms betydelsen av en trivsam arbetsplats i bort i alla praktiska diskussioner.

Därför är det extra viktigt att jobba systematiskt med miljö. På så sätt förhindrar man att slarva bort de mjuka värdena. Lars tror att det kommer bli ännu mer fokus på den biten inom byggindustrin.

– Utvecklingen är oundviklig eftersom den enskilda människan har en så viktig roll inom vårt verksamhetsområde.


Lars 3 tips – så lyckas du med arbetsmiljön

  • Sätt upp ett mål. Börja jobba förebyggande redan i ett tidigt skede. Lägg upp en plan och jobba mot en målbild. Skriv ner målet och dokumentera hela vägen fram.
  • Information. Prata mycket om miljön. Skapa medvetenhet. Gör de anställda delaktiga, hitta små eller större ansvarsområden för alla.
  • Tålamod. Ge inte upp. Det krävs tjat mellan varven.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem