2011-02-09

”Den viktigaste förmånen är självständigheten”

Carina Lund-Hansen. Foto: Johan Bergmark

En bra lön är viktig men den är inte allt, menar Carina Lund-Hansen, servicemanager på ISS Facility Services AB. – Jag kan planera min arbetstid och arbetsupplägget själv.

Apoteket AB, Dell och teknikkonsulten ÅF är företag som finns på Carina Lund-Hansens kundlista. Hon och kollegorna på ISS Facility Services AB tar hand om kundernas kringtjänster, allt från säkerhet till lokalvård så att de i sin tur kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.

De mångskiftande uppdragen är något som passar Carina som själv säger sig ha en arbetsmässigt brokig bakgrund. Nu ska hon ta nästa steg i karriären genom det helt nya talangprogram inom ISS som hon har fått möjlighet att gå. Av totalt 12 000 potentiella deltagare har 20 anställda valts ut från olika affärsområden. Varje affärsområdeschef har fått nominera ett antal chefer till programmet.

Utveckla och behålla talanger

De nominerade uppfyller en rad kriterier som förmåga, ambition och engagemang, samt inom områden som ekonomi och personalundersökningar. Nominerade har även fått genomgå tester samt intervjuer.

– Självklart är det en enorm förmån att få gå det här programmet. Dess syfte är att utveckla och behålla talanger inom företaget. Det ingår en skräddarsydd karriärplanering för varje deltagare.

Att acceptera utmaningen med talangprogrammet var ganska självklart för Carina men det betyder inte att hon inte först funderade över vad det skulle innebära – både professionellt och personligt. Efter ett år görs nämligen en utvärdering av deltagarna och tanken är att de då ska vara färdiga för en ny roll inom företaget, kanske i ett annat affärsområde.

– Visst ska man ta chanserna när de kommer, men jag rekommenderar andra chefer att tänka efter innan de bestämmer sig för om de är beredda att radikalt förändra sina arbetsuppgifter.

Lön och förmåner

Med det nya ansvar som talangprogrammet innebär följer också en ny lön, och kanske också nya förmåner.

– Inom ISS har vi inte så mycket förmåner. Det finns tjänstebil och liknande men dessa gäller från en viss chefsnivå samt vid behov. Personligen tycker jag det är viktigast med en bra grundlön. Ökat ansvar ska betyda högre lön. Sedan är det ju inte allt; jag värdesätter att jag kan planera min egen tid helt själv. För mig är det en större förmån än traditionella ekonomiska förmåner, säger Carina.

Hon menar att de som jobbar som service managers på ISS är som egna småföretagare: De sköter allt förhållandevis självständigt – personal, ekonomi, budget, merförsäljning och uppföljning.

– Det är något jag gillar, att ha det stora företagets resurser i ryggen när det behövs, men annars kunna lösa det mesta självständigt.

Ett bra ledarskap

I mer än 12 år har Carina jobbat som chef i olika roller inom restaurang- och hotellbranschen. Det är en mycket serviceinriktad och ofta hierarkisk bransch där ledarskap kan se ut på olika sätt. Carina har sin bild klar över vad ett bra ledarskap är och hur det bör värdesättas.

– För mig är ett gott ledarskap att vara en i teamet, man är delaktig men det ska finnas ett tydligt ledarskap. Det måste vara någon som styr och visar vägen men det är tillsammans som man kommer till målet. Jag vill coacha mina medarbetare att ta eget ansvar och tänka självständigt. Viktigt är att man får göra fel, annars vågar man aldrig ta ut svängarna. Det viktiga är att man lär sig av felen och att man rättar till dem själv, säger Carina.

Hennes erfarenhet är att de som kommer från hotell och restaurangbranschen ofta är extrema "doers" jämfört med andra delar av tjänstesektorn.

– Just inom hotell och restaurang är det väldigt mycket "här och nu"-känsla. I ett restaurangkök gäller det att lösa uppgiften och fokusera på den. Det kan gå fel och uppstå situationer. Då är det viktigt att alla löser sina uppgifter och tar ansvar, oavsett vad man arbetar med.

Mjuka och hårda värden

När det gäller lönesättning bedömer Carina sina medarbetare efter samma princip som hon själv bedöms efter – det är en kombination av mjuka och hårda värden som påverkar hennes löneutveckling.

– Visst är det stort fokus på ekonomi och att hålla budget, men det är också viktigt att jag stöttar min personal och hur jag levererar mot dem. På samma sätt bedömer jag de medarbetare som har ekonomiskt ansvar, deras lönesättning påverkas av både hårda och mjuka värden. Vi håller årliga utvecklingssamtal där de här ämnena tas upp.


Carinas tre tips kring lön och förmåner:

  • Se till att lönemässigt belöna de medarbetare som är värda det.
  • Väg alltid in både hårda och mjuka värden i lönesättningen av dina medarbetare.
  • Personlig kompetensutveckling i form av utbildning kan vara ett sätt att premiera medarbetare.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem