2013-03-14

”Det syns på lönen när en chef har presterat”

Bertil Andersson och Bert Karlsson. Foto: Malin Arnesson.

Stora Enso var ett av de första företagen i Sverige som tecknade Ledaravtalet, en modell för lokal lönebildning. Nu använder de sig av den senaste tillämpningen.
– Det bästa med Ledaravtalet är tydligheten. De företag som sätter upp riktigt vassa mål kommer också att se bäst resultat från sina chefer, säger Bert Karlsson, personalledare på Stora Enso i Hylte.

Hylte bruk är anrikt. Här har människor producerat papper sedan 1907. I dag tillverkar Stora Enso pappersmassa och tidningspapper här. Redan 1993 tecknade Stora Enso sitt första avtal med Ledarna. Sedan ett år tillbaka finns en lokal tillämpning med de senaste uppdateringarna.

– Ledaravtalet ger den enskilde chefen ett större inflytande över sin lön och sin roll på företaget. Tidigare förhandlade vår lokala Ledarklubb för alla anslutna chefer, men då handlade det om en procentsats för hela gruppen, det är skönt att komma ifrån det. Nu syns det i lönekuvertet när en chef presterat utöver det vanliga. Och hittills har vi endast hört positiva kommentarer från de chefer som förhandlat enligt den nya modellen, säger Bert Karlsson.

Bertil Andersson arbetar som planerare för underhåll på samma arbetsplats. Han medger att förändringar tar tid, i synnerhet för medarbetare som under många år varit vana vid att förhandlingar är något som sker centralt, ofta från en ort som ligger långt från den dagliga verksamheten.

– Ibland ser vi spår av de gamla mönstren. Det kan vara en lönesättande chef som går och väntar på en procentsats för lön som en arbetsgivarorganisation ska sätta. Då påminner vi dem om att våra löner numera sätts lokalt, och att de inte behöver vänta på besked från någon, säger Bertil Andersson.

Genomfört lönerevision

Hittills har cheferna på Stora Enso i Hylte genomfört en lönerevision enligt den senaste tillämpningen av Ledaravtalet. I korthet använder de följande upplägg: I november stämmer den lokala Ledarklubben av med företagsledningen. Ledningen meddelar sina lönesättande chefer vilka ekonomiska ramar de har att hålla sig inom. Från december till mitten av februari pågår samtalen mellan lönesättande chef och lönetagande chef. Den lönesättande chefen har några veckor på sig att fatta beslut. Hon eller han ska sedan meddela och motivera lönen och senast 1 mars ska de nya lönerna betalas ut.

– I framtiden vill jag gärna se att den lönesättande chefen har mandat att sätta lön under pågående samtal, men så långt har vi inte kommit ännu, säger Bert.

Att slå ihop utvecklingssamtalet och lönesamtalet till ett samtal är något som både Bert och Bertil kan rekommendera chefer på andra arbetsplatser. Det känns naturligt att göra så, eftersom det är individens förmåga att nå företagets mål som mötet handlar om till övervägande del, förklarar Bertil.

Om någon chef skulle vara missnöjd med sin lön kan de vända sig till den lokala Ledarklubben på Stora Enso i Hylte.

– Det kan vara om en chef hos oss anser att hon eller han inte har tydliga mål att leva upp till eller om personen är missnöjd med sina möjligheter till utveckling, då pratar de med oss på den lokala Ledarklubben. I Ledaravtalet slås fast att varje individ har rätt till en utvecklingsplan, om det inte finns en sådan, följer vi upp med den lönesättande chefen varför det är så, säger Bertil.

Bygger på kunskap

För de företag som ännu inte har tecknat ett lokalt tillämpningsavtal med Ledarna tipsar Bert om att all lyckad förändring bygger på kunskap. 

– Börja med att utbilda ledningsgruppen och alla chefer i vad Ledaravtalet handlar om. Om kunskaperna inte finns internt, bjud in en representant från Ledarna som kan informera om avtalet. Då blir det tydligt vad både företaget och de anställda vinner på att ta fram en lokal tillämpning, säger Bert, och fortsätter:

– När alla inblandade ser fördelarna, då går arbetet med att skapa ett lokalt avtal mycket smidigare. Att teckna en lokal tillämpning av Ledaravtalet tar en del tid, men är väl investerade timmar.

Bertil avslutar med att tipsa hur arbetet kan gå vidare efter det första informationsmötet.

– Samla några personer från den lokala Ledarklubben. Ni kallar sedan till ett inledande möte med den lönesättande sidan, ofta personalchef och verksamhetschef. Under det första mötet ska ni ta upp ert önskemål om att följa Ledaravtalet. Sedan kan ni fördela ansvarsroller och satta upp ramar för när olika delar ska vara klara. Om det endast finns en chef som vill driva frågan på arbetsplatsen kan hon eller han få stöd från Ledarna centralt.

Bert och Bertils tips om varför individuell lönebildning är bra:

  • Förståelsen ökar för företagets prioriteringar.
  • Individen ser exakt vad som krävs för att få högre lön.
  • Företaget når bättre resultat när alla vet exakt vilka mål som ska nås.

Bertil Andersson

Jobb: Planerare av underhåll på Stora Enso Hylte.
Ålder: 54. Bor: I Hyltebruk.
Antal personer som rapporterar till Bertil: 10.
Karriär i korthet: Arbetade på ett sågverk efter gymnasiet. Sedan olika roller på Stora Enso, bland annat arbetsledare, elstyrtekniker, planerare av underhåll, samt sekreterare på Ledarklubben.
Senaste kontakten med Ledarna: Är suppleant i styrelsen för Skogs- och Träindustrin inom Ledarna.

Bert Karlsson

Jobb: Personalledare och ordförande på Ledarklubben på Stora Enso Hylte.
Ålder: 56. Bor: I Hyltebruk.
Antal personer som rapporterar till Bert: 45.
Karriär i korthet: Har arbetat på Stora Enso sedan 1988 i roller som skift-ledare, personalledare och ordförande i Ledarklubben.
Senaste kontakten med Ledarna: Bert ingår i valberedningen för föreningen STI, Ledarna inom Skogs- och Träindustrin.


Foto: Malin Arnesson

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2013.

Text: Uppdaterat: 2013-03-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem