2009-01-13

”Dialogen är nyckeln”

Catharina Nilsson.

Psykoterapeuten och ledarutvecklaren Catharina Nilsson tycker det är dags att skrota de gamla kraven på chefen. – De är omöjliga att leva upp till och de riskerar att trasa sönder både dem själva och företagen.

Dagens personfixering kring chefsrollen skapar inte bara orealistiska förväntningar, den kan också avskräcka unga från att vilja satsa på en chefskarriär.

Det menar psykoterapeuten Catharina Nilsson, ledarskapsutvecklare och chefscoach på SPM Mac Man Berg, som i sitt jobb träffar många erfarna chefer som trots höga positioner och gedigen kompetens, tvivlar på sin egen förmåga.

– Vi har en övertro på ledarrollen där chefen lyfts fram som en ikon och som sällan fungerar. Jag möter många chefer som känner sig nedtyngda av den här fokuseringen på chefen som person, den gör att de letar fel hos sig själva, säger Catharina Nilsson.

Flytta fokus

Hennes råd är att flytta fokus från person till situation. Ledarens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna göra riktigt bra prestationer.

– Man behöver inte vara en fantastisk enastående chef som ska rädda organisationen. Däremot behöver man vara tydlig med organisationen målsättningar och vad varje team och medarbetare ska bidra med för att nå det gemensamma målet, säger Catharina Nilsson.

Ledarens uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna att bidra på bästa möjliga sätt, alla har behov av att få prestera och känna sig delaktig och behövd.

– Nyckeln är dialogen, att ständigt i vardagen prata om att man har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Verksamhetsutveckling handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarna istället för att styra med olika typer av ledarskapsmetoder.

Lyssna inåt

Catharina Nilsson menar att många chefer känner sig osäkra på hur de bör agera. Det går trender i olika ledarskapsprogram med nya teorier och arbetssätt, vilket bidrar till att skapa förvirring. En viktig framgångsfaktor för alla organisationer att ha en tydligt uttalad ledar- och medarbetarpolicy.

– Har du den som utgångspunkt kan lättare lyssna inåt och använda din egen personlighet som ledare.

Catharina Nilsson är skeptisk till medarbetarundersökningar där man mäter nöjdheten bland medarbetare. Den säger inget om lönsamheten. Svensk forskning visar däremot att det finns en tydlig koppling mellan effektivitet och upplevelsen av att ha rätt förutsättningar i sitt arbete.

– Det viktiga är hur självgående dina medarbetare är, det leder till en effektivare organisation, säger Catharina Nilsson.

– Det leder till att du har nöjda och friskare medarbetare, eftersom alla mår bra av att prestera och känna att man bidrar till att organisationen har framgång.

När medarbetare är missnöjda hamnar fokus lätt på chefen och dennes fel och brister, snarare än situationen i sig och vad man kan göra för att förbättra den.

– Medarbetarsamtal handlar alltför ofta om det man inte är nöjd med och det blir ofta en nedåtgående spiral. Det är bättre att vända på frågan, ta upp det som är bra i organisationen och hur man kan vidareutveckla det.

Utveckla dialogen

Många chefer känner kraven att de måste sitta inne med alla svar och vara bekväm i alla typer av roller. Catharina Nilsson uppmanar chefer att dra ner på kraven på sig själva.

Ett sätt är att ställa frågor och vara nyfiken på sina medarbetare.

– Låt dem ge svaren istället, du måste inte nödvändigtvis sitta inne med alla svar. Det är viktigt för en chef att träna på att föra samtal och att ständigt utveckla dialogen.

Som chef behöver också stöd av ledningsgruppen och högre chefer.

– Man slipper känna sig ensam och utsatt om man kan föra en öppen dialog med ledningen, att kunna diskutera ledarskapsfrågor och inte bara siffror och ekonomi kan vara avgörande för hur man agerar som chef.


Text: Margaretha Eldh

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem